Stresspanelets anbefalinger til bekæmpelse af stress er utilfredsstillende

12 anbefalinger til bekæmpelse af stress fra Det Nationale Stresspanel møder kritik fra Dansk Sygeplejeråd. Kun en af anbefalingerne handler om arbejdsmiljøet, selvom undersøgelser viser, at arbejdsmiljøet er den største årsag til, at lønmodtagerne oplever stress.

Oprettet: 11.04.2019
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Nu er spørgsmålet, hvad regeringen vil gøre for at føre stresspanelets intentioner ud i livet, siger næstformand Anni Pilgaard

Den 10. april præsenterede Det Nationale Stresspanel 12 anbefalinger til bekæmpelse af stress. Kun en af anbefalingerne handler om arbejdsmiljøet, og den går på, at der skal være balance mellem ressourcer og krav. Derudover skal der sættes ind med uddannelse til ledere i mental sundhed og stress.

Allerede dengang regeringen nedsatte stresspanelet i juni 2018, kritiserede Dansk Sygeplejeråd, at der ikke var arbejdsmiljøforskere eller repræsentanter fra arbejdstagerne i panelet. 

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, er utilfreds med, at Det Nationale Stresspanel slet ikke har forholdt sig til, at det er arbejdet og balancen mellem arbejde og privatliv, der gør lønmodtagerne syge. Kun 13. 5 procent angiver, at deres oplevelse af stress alene skyldes private forhold, mens 39 procent angiver arbejdet og 47 procent angiver at det skyldes både arbejde og privatliv. Tallene stammer fra en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

”Dansk Sygeplejeråd er helt enig i den anbefaling, der handler om at bekæmpe stress ved at fokusere på balancen mellem ressourcer og krav. Vi ved, at det er et af de største arbejdsmiljøproblemer. Vi er også enige i, at lederne skal uddannes til at håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Problemet er blot, at stresspanelet anbefaler, at uddannelse kun skal være et tilbud. Dansk Sygeplejeråd har længe kæmpet for, at det skal være et krav," siger Anni Pilgaard.

Den nationale arbejdsmiljøindsats skal gentænkes

Et andet spørgsmål er, hvordan regeringen vil sørge for at føre stresspanelets anbefalinger ud i livet, og hvordan anbefalingerne skal kobles til de anbefalinger, som et særligt ekspertudvalg, nedsat af regeringen, kommer med. Her er tale om anbefalinger, som skal gentænke den nationale arbejdsmiljøindsats.

Anni Pilgaard er bekymret over, at regeringen siden 2015 har beskåret arbejdsmiljøindsatsen drastisk til Arbejdstilsynet. Blandt andet er de tidligere effektive særlige tilsynsindsatser i forhold til det psykiske arbejdsmiljø sparet væk.

"Jeg er spændt på at se, hvordan regeringen vil handle på baggrund af de anbefalinger, der er på vej fra ekspertudvalget, som reelt skal bekæmpe arbejdsmiljøproblemer," siger Anni Pilgaard. 

De 12 anbefalinger
 1. Luk Forældreintra, aflys Aula, og sæt loft over antallet af forældrearrangementer per år.
 2. Skab arbejdspladser og ledelseskulturer, der forventer utilgængelighed, har blik for balancen mellem ressourcer og krav og tilbyder træning af ledere i mental sundhed og stress.
 3. Klæd børn og unge bedre på til at mestre livet ved blandt andet at sætte faget "livsmestring" på skoleskemaet efter norsk forbillede. 
 4. Styrk den digitale folkesundhed. Her skal myndigheder og institutioner overveje, hvornår man sender beskeder til borgere, så man ikke "forurener" menneskers fritid. 
 5. Byg bro mellem ledige og frivilligt arbejde med henblik på at investere i den mentale sundhed og skabe kulturændring. 
 6. Oplys børn og unge om digital seksualitet og dennes lovgivning, og beskyt børn under den seksuelle lavalder mod uønsket samt voksen digital seksualitet. 
 7. Indfør et øget og mere systematiseret fokus på overgangen til at være studerende, heriblandt at håndtere stressorer, skabe sunde studiefællesskaber og undgå fejlfrygt. 
 8. Kommuner opfordres til en koordineret indsats mellem medarbejder, arbejdsplads, læge og jobcenter for at forebygge og håndtere stress. 
 9. Opbyg og understøt fællesskaber, der støtter op om børn og unges ret til at være og ikkepræstere, parallelt med at generationsmøder styrkes. 
 10. Udarbejd faglig vejledning for praktiserende læger om forebyggende og tidlig behandling af stress i almen praksis. 
 11. Sæt småbørnenes trivsel i højsædet gennem en børnemiljølovgivning og markant reduktion af fotodokumentation af børn. 
 12. Opfordring til techindustrien om at respektere menneskers biologiske, sociale og psykologiske behov.

 

Læs mere om stress