Styrket indsats for specialuddannelse indenfor det medicinske område

Dansk Sygeplejeråd vil styrke indsatsen for at få etableret specialuddannelser for sygeplejersker indenfor det medicinske område.

Oprettet: 20.05.2022
Morten Jakobsen
Foto: Søren Svendsen
Kredsbestyrelsesmedlem Pernille Würtz Bøhm fra DSR Kreds Sjælland fremlagde forslag om styrket specialuddannelse

Der er behov for at styrke kompetencer og karrieremuligheder indenfor de medicinske specialer. De var der bred enighed om, da DSRs kongres drøftede et forslag om at presse på for at etablere specialuddannelser på området.

- De medicinske specialer har fået et kedeligt ry og rygte af, at det er et sted man er inde at vende for en korte periode. Det er bare superærgerligt og denne udvikling kan vi være med til at vende med godkendelse af dette kongresforslag, sagde Pernille Würtz Bøhm, da hun fremlagde forslaget på vegne af Kreds Sjælland.

Hun uddybede med at henvise til forskning, som bl.a. viser, at for hver ekstra patient en sygeplejerske får ansvaret for så, øges risikoen for død hos patienterne med 7 pct. Men når andelen af sygeplejersker med højere uddannelsesniveau øges, så falder risikoen.

De fleste talere på kongressen var enige i, at der er behov for specialuddannelser på det medicinske område. Mange mente, at der også var brug for uddannelser på andre specialeområder.

Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand i DSR, gik på talerstolen med tilsagn om, at DSR vil arbejde målrettet på at få etableret medicinske specialuddannelser.

- Behovet for specialisering, som matcher sundhedsvæsnets behov, er et af de centrale elementer i vores kommende professionsstrategi. Og i regeringens Robusthedskommission gør vi også vores indflydelse gældende for at få flere specialuddannelser både indenfor det medicinske speciale og andre specialer. Vi arbejder også for en national strategi for specialisering af sygeplejen i Rådet for sygeplejerskers special- og videreuddannelse, sagde Dorthe Boe Danbjørg.

Med dette tilsagn om, at DSR arbejder for at etablere flere specialuddannelser trak forslagsstillerne kongresforslaget.

Læs også