Styrket opsporing af underernæring hos ældre medicinske patienter

Otte anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen skal sikre, at underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre medicinske patienter overvåges systematisk. Dansk Sygeplejeråd hilser anbefalingerne velkommen.

Oprettet: 10.02.2017
Maya Bille, mbi@dsr.dk
Karen Hækkerup, administrerende direktør for Landbrug og Fødevarer byder velkommen til debatmøde den 10. februar arrangeret af Forum for Underernæring

Underernæring kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og særligt for ældre medicinske patienter. Det er baggrunden for otte nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som skal styrke de målrettede indsatser og skabe sammenhængende forløb for patienterne, når de indlægges eller udskrives fra sygehus eller henvises fra almen praksis til kommune.

”Det er fornuftigt, at anbefalingerne blandt andet lægger op til tidlig opsporing. Vi skal i endnu højere grad sørge for, at den svage ældre medicinske patients ernæringsstatus kontrolleres systematisk, og at maden tænkes ind i den samlede sundhedsindsats. Men det er uklart, hvordan vi kan sikre, at anbefalingerne bliver fulgt i hverdagen, så den ældre medicinske patient har det godt og bedre kan klare et sygdomsforløb,” siger Grete Christensen.

Værdighed via kost og ernæring

Dansk Sygeplejeråd er som en del af Forum for Underernæring kommet med input til sundhedsstyrelsens anbefalinger, blandt andet har forummet selv kommet med seks anbefalinger til at forebygge og reducere underernæring.

I dag den 10. februar holdt Forum for Underernæring debatarrangement på Axelborg hos Landbrug og Fødevarer, hvor forummets sekretariat er placeret. Her holdt ældreminister Thyra Frank oplæg og  offentliggjorde de nye anbefalinger. Hun pegede blandt andet på, at madlavning skal tilbage til plejehjemmene, og at der skal dufte af god mad.

Grete Christensen ser også god kost og ernæring som en vigtig indgang til et værdigt liv for de ældre medicinske patienter. Og her spiller sygeplejerskerne en vigtig rolle.

”God mad og ernæring er med til at sikre en værdig ældretilværelse. Sygeplejersker har den rette faglighed til at håndtere samspillet mellem multisygdom, svækkelse og behovet for at de ældre får den rigtige kost,” siger hun.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger her.

Læs Forum for Underernærings seks anbefalinger her.

Læs også: