Sundhedsdebat: Vi skal arbejde mere for at arbejde mindre

I en livlig debat under det faglige tema på Dansk Sygeplejeråds kongres var der enighed om at vedtage forslag om at arbejde for bedre normeringer og om fremtidssikring af den danske model.

Oprettet: 15.05.2018
Michael Bech, mib@dsr.dk
Journalist Nynne Bjerre Christensen modererer debatten mellem fra venstre Pernille Beckmann (KL), Grete Christensen (DSR) og Karin Friis Bach (DR),
Foto: Søren Svendsen

På andendagen af Dansk Sygeplejeråds kongres i Nyborg blev der taget hul på det faglige tema under overskriften ’Samme værdier. Nye roller.’

Og der blev taget et hovedspring direkte ud i debatten om en presset sundhedssektor og sygeplejerskers nye roller i et sundhedsvæsen under forandring.

De to indbudte gæster, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner Karin Friis Bach (R) og medlem af KL’s sundheds- og ældreudvalg, Pernille Beckmann, var i åben debat-clinch med formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Med journalist Nynne Bjerre Christensen som moderator diskuterede de den voldsomme udvikling i et sundhedsvæsen, hvor der er stort behov for en bedre sammenhæng og en mere tydelig retning i det tværgående samarbejde mellem regioner og kommuner.

Pernille Beckmann, medlem af KL's Sundheds- og ældreudvalg og Grete Christensen
Pernille Bechmann fra KL's sundheds- og ældreudvalg i debat med Grete Christensen
Foto: Søren Svendsen
”Det hele handler meget om penge, selv om vi helst vil tale om borgeren i centrum. I den trekant mellem kommune, region og almen praksis er der stadig mange udfordringer. Det er som en Bermuda-trekant, hvor vi kaster opgaver frem og tilbage,” sagde Pernille Beckmann.

Hun mente, at it og manglende data-deling fylder rigtig meget i den uklare opgavefordeling i den såkaldte Bermuda-trekant. Ifølge KL-repræsentanten får kommunerne ikke oplysninger fra regionerne om, hvem der er indlagt, og hvad de fejler.

”Det er afgørende for mig, at borgerne får et sammenhængende og overskueligt forløb. Så må vi håndtere økonomien, men vi skal altså have adgang til data. Og vi er nødt til at finde nye måder at arbejde sammen på. Vi følger for eksempel i Greve Kommune (hvor Pernille Beckmann er borgmester, red.) de gode eksempler med tværgående akutteams fra Esbjerg og Odense,” sagde Pernille Beckmann.

”Vi er nødt til at organisere os bedre”

Repræsentanten for Danske Regioner mente til gengæld, at det gør det kompliceret, når hvert hospital skal spænde over flere kommuner. Men hun er tilhænger af at måle efter det samlede resultat – ikke efter hvor behandlingen er foretaget:

”Når man bliver patient, så skal der være et sundhedssystem, der samler en op. Det er en organisatorisk opgave, som vi skal løse med ægte sammenhæng. Og det er en kæmpeopgave for dem, der laver sundhedsaftalerne. Men en ny styring kan understøtte en bedre sammenhæng,” sagde Karin Friis Bach.

Og den sammenhæng kan i hendes øjne i mange tilfælde blive opnået ved brug af de rette sygeplejerskefaglige kompetencer.

”Jeg vil være åben for at kunne udnytte sygeplejersker bedre og mere i nye roller. Vi skal bare vide mere om, hvilke kompetencer der kræves. Derefter skal sygeplejerskernes kompetencer opgraderes, så de kan udnyttes bredere til at udbygge deres opgaver,” sagde Karin Friis Bach.

Grete Christensen slog et slag for, at politikerne må tage affære og sikre et bedre og mere velsmurt samarbejde mellem kommuner og regioner. En bedre koordinering skal være til fordel for patienterne.

”Det er nødvendigt at arbejde frem mod fælles økonomi og fælles ledelse. Hvad hjælper det at bruge millioner på dyre operationer, når vi ikke får genoptrænet patienten bagefter? Vi er nødt til at organisere os bedre, så vi deler viden. Mange ting bliver lavet dobbelt – og det er patienten, der betaler den højeste pris,” sagde Grete Christensen.

Formanden mener, at de indbudte politikere skal skubbe maksimalt på under de aktuelle økonomiforhandlinger, så der kan blive tilført flere midler, ressourcer og sygeplejersker til det pressede sundhedsvæsen.

Læs også: "Mangelfuld organisering presser den kommunale sygepleje"

”Vi kan kaste aben rundt, men når vi ser i undersøgelser, at 30 procent af indlæggelser kunne være undgået, så er der penge at spare. Der mangler kompetencer. Dem kan vi få med flere specialuddannede og APN-uddannede sygeplejersker, der er klar til mere ansvar. Vi skal have mere sundhed for pengene. Derfor skal sygeplejersker kunne udføre flere behandlinger og ordinere selvstændigt. Men politikerne skal beslutte sig for, at det er det, man vil,” sagde Grete Christensen.

”Vi skal tænke i sundhed”
Pernille Blachmann, Grete Christensen og Karin Friis Bach
Karin Friis Bach fra Danske Regioner (th.) lytter til argument fra Grete Christensen
Foto: Søren Svendsen

Efter debatten var rammerne i hvert fald sat for dagen, de efterfølgende indlæg fra salen og for de stillede kongresforslag omkring faglige emner.

Her blev der for eksempel fra flere sider opfordret til, at der tales mindre struktur og mere om faget og sundhed.

”Vi skal arbejde mere for at arbejde mindre. Det handler for mig først og fremmest om sundhed – så vi skal gøre mere for, at man ikke kommer på sygehuset. Det er absurd, at vi bliver ’betalt’ mere for at have flere patienter indlagt end i at forebygge,” sagde Theis Liebach Smedegaard fra Kreds Hovedstaden med henvisning til de omdiskuterede DRG-takster

Gert Petersen fra Kreds Midtjylland var helt på samme linje. Han sagde, at med et meget mere differentieret sundhedsbegreb, skal der ikke tales struktur, men sundhed.

”Kompleksiteten er blevet så stor, at vi bare må styre. Men det hjælper ikke i en hverdag med stort arbejdspres! Vi skal tænke i og prioritere sundhed. For hvad vil vi være bekendt at levere til vores medborgere? Mange kommunale sygeplejersker bliver stressede og kan ikke overskue alle de uklare opgaver, der er. Det må ændres,” sagde Mette Sofie Haulrich fra Kreds Hovedstaden.

Forslag om den danske model vedtaget

Der var livlig debat blandt kongresdeltagerne under fremsættelsen af de kongresforslag, der knyttede sig til dagens tema.

Særlig populært var forslaget om at fremtidssikre den danske model oven på overenskomstforhandlingerne, hvor flere eksperter var ude med kritik af modellen.

Forslaget om, at hovedbestyrelsen tager initiativ til at drøfte en videreudvikling af den danske model, var fremsat af Kreds Midtjylland, og det blev enstemmigt vedtaget.

Også et forslag fra SLS om at undersøge mulighederne for at få forhandlingsretten for de studerende i studierelevante job blev vedtaget.

Et forslag om at nedsætte et udvalg, der skal synliggøre betydningen af normeringer og kompetencer, havde et mere besværligt liv. Men efter et ændringsforslag blev det vedtaget.