Sundhedsplejersker gør en forskel

Mange børn har sundhedsproblemer i deres første leveår, men de fleste problemer afhjælpes hurtigt på baggrund af sundhedsplejens tidlige indsats, viser ny undersøgelse.

Oprettet: 10.06.2015
Mads Krøll Christensen, mkc@dsr.dk
Baby ammes
Foto: Lena Rønsholdt

55 procent af alle børn har i deres første leveår mindst tre bemærkninger ved sundhedsplejerskebesøgene, viser en analyse af sundhedsplejerskernes journaler for 6.500 børn i 15 kommuner.

De mest almindelige problemer vedrører spisning, hud og navle, motorik, efterfødselsreaktioner hos moderen, problemer med øje-hånd koordination, og problemer med hensyn til barnets signaler og reaktioner.

”Det er første gang, vi får et så indgående indblik i det, sundhedsplejerskerne undersøger og hjælper familierne med,” udtaler Lene Møller, der er formand for Databasen Børns Sundhed og ledende sundhedsplejerske i Rødovre Kommune, i en pressemeddelelse.

Hun fortsætter:

”Heldigvis kan sundhedsplejerskerne hjælpe familierne med de fleste af disse problemer. Hvis det ikke kan klares med de almindelige hjemmebesøg, så har vi mulighed for at komme i hjemmet nogle flere gange for at observere barnet og rådgive forældrene. Vi kan også henvise familierne til andre tilbud.”

En bemærkning i barnets journal er udtryk for, at der er et problem eller noget, som volder bekymring.

Læs Dansk Sygeplejeråds udspil "Styrk børn og unges sundhed"