Sundhedsplejerskers rolle i integration af flygtninge bliver styrket

En stor del af landets sundhedsplejersker får nu mulighed for at få efteruddannelse, der styrker deres indsigt i flygtninges situation. 21 millioner kroner er blevet bevilget til projekt, der skal skabe bedre integration.

Oprettet: 25.01.2017
Maya Bille, mbi@dsr.dk

Flygtninge, der kommer til Danmark, skal forholde sig til meget og kan have svært ved at falde til. Nordea-fonden har bevilget 21 millioner til projektet ”Sundhedsplejersker styrker integrationen”, hvor sundhedsplejersker skal hjælpe flygtningene med at få en god hverdag og falde til i det danske samfund. Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS), skal stå for at omkring 700, ca. 40 pct., af landets kommunale sundhedsplejersker bliver klogerere på flygtningenes baggrund og særlige udfordringer.

Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen kalder pengene til efteruddannelsen for tiltrængte:

”Det er et rigtigt godt initiativ, hvor mange sundhedsplejersker får mulighed for at blive opkvalificeret. Med den her efteruddannelse får vi klædt sundhedsplejerskerne endnu bedre på til at hjælpe en gruppe ofte udsatte mennesker, der kan have svært ved at falde til i et nyt land. Men det er kun et enkelt skridt frem, i en tid, hvor vi har lige er gået to tilbage bl.a. ved at afskaffe det obligatoriske sundhedstjek, som nytilkomne flygtninge før i tiden skulle igennem,” siger Grete Christensen.

”Sundhedsplejersker styrker integrationen” er tiltænkt flygtningefamilier, der har børn under seks år og som siden 2015 har fået asyl i Danmark. Efteruddannelsen består af fire dages kursus med fokus på interkulturelle kompetencer, der gennemføres af professionshøjskolen Metropol og VIA University College. Derudover bliver såkaldte besøgspakker udviklet, der bl.a. giver mulighed for udvidede hjemmebesøg og fuld tolkebistand. Det er endnu ikke afgjort, hvilke sundhedsplejersker der skal efteruddannes, men FALS har inviteret ledere af sundhedsplejen og sundhedsplejersker i alle landets kommuner til at deltage.

”Baseret på geografi, fordeling mellem land- og bykommuner samt antallet af flygtninge vil vi udvælge 12-15 kommuner i projektet,” siger Ulla Dupont, bestyrelsesformand for FALS og ledende sundhedsplejerske i Vejle Kommune om udvælgelsen. Projektet løber fra 2017-2019.

Læs også: