Svar på debatindlæg fra FOA: Der er rigeligt arbejde til både sygeplejersker og SOSU’er

Det er ikke sygeplejerskerne, der har trængt social og sundhedsassistenter ud af sygehusene. Det har besparelser og stigende specialisering. Fokus bør være på at få opgaverne løst af medarbejdere med de rigtige fagligheder. Der er opgaver nok til alle.

Oprettet: 12.04.2019
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Der er blevet færre social- og sundhedsassistenter på hospitalerne, fordi der er kommet flere sygeplejersker, mener FOA. Det er i hvert fald hvad sektorformand for Social-Sundhed i FOA, Torben Klitmøller Hollmann skriver i to debatindlæg i Århus Stiftstidende og på Altinget.dk.

Dansk Sygeplejeråd genkender bestemt ikke billedet af, at der skulle være for mange sygeplejersker på sygehusene. Tværtimod vil der komme til at mangle over 6.000 sygeplejersker i hele sundhedsvæsenet i 2025, hvis den nuværende udvikling fortsætter. Generelt er der mangel på de fleste faggrupper, herunder social- og sundhedsassistenterne. Derfor er der brug for at fordele opgaverne i sundhedsvæsenet, så ressourcer og kompetencer anvendes bedst muligt.

Derfor ærgrer det Dorthe Boe Danbjørg, næstformand for Dansk Sygeplejeråd, at Torben Klitmøller Hollmann udlægger det som om, at nogle faggrupper tager noget fra andre. Det er udfordringerne i sundhedsvæsenet alt for store og alvorlige til.

”Vi står i en situation, hvor hele sundhedsvæsenet er presset af årelange besparelser og stadig flere opgaver. Der mangler både sygeplejersker, læger, og social- og sundhedsassistenter. Det mærker både borgerne og personalet. Derfor bør vi fokusere på at løse udfordringen i fællesskab. Det handler om at tilføre flere ressourcer, uddanne flere og nedbringe frafaldet på sundhedsuddannelserne, ligesom det handler om at anvende kompetencerne bedre,” siger hun.  

Brug for stærkt sammenhold mellem faggrupper

I Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd med over 4000 ledende sygeplejersker, ærgrer formand Irene Hesselberg sig over, at FOA åbenbart forsøger at spille faggrupperne ud mod hinanden.

”Kompleksiteten i hele vores sundhedsvæsen stiger voldsomt i disse år. Det betyder, at sygeplejerskernes kompetencer bliver endnu mere efterspurgte. Men det har ikke en direkte sammenhæng med efterspørgslen efter SOSU-assistenter. Jeg er, ligesom FOA, rigtig ked af, at sundhedssystemet presses på økonomien. Og at vi i dagligdagen nærmest er nødt til at trylle. Der stilles kæmpe krav til samtlige medarbejdere og til deres faglige kompetencer. Men det er urimeligt at konkludere, at den ene faggruppe vil presse den anden ud.”

Ifølge Irene Hesselberg burde man hellere gå sammen om at argumentere for, hvorfor det er vigtigt politisk at sikre et sundhedssystem, der både har nok hænder og de rette kompetencer.

Alle faggrupper skal bruge deres faglighed bedre

Dansk Sygeplejeråd arbejder på forskellig vis med at sikre de rette kompetencer til de rette opgaver. For eksempel kan det give god mening, hvis social- og sundhedsassistenter kan stå for flere plejeopgaver i hverdagen. Tilsvarende bør sygeplejersker løse flere opgaver selvstændigt, mens for eksempel lægesekretærernes og farmakonomernes kompetencer kunne udnyttes bedre.

Ifølge Dorthe Boe Danbjørg vil det give både borgerne og patienterne et bedre møde med sundhedsvæsenet, hvis de forskellige faggrupper kunne udnytte deres faglighed bedre. Men det lykkes kun, hvis alle faggrupper arbejder sammen om at sætte det på dagsordenen.