Sygehuse åbner for besøg

Patienter indlagt på sygehuse og beboere på plejehjem kan nu igen få besøg af deres pårørende. Det er godt nyt, men også en dilemmafyldt opgave for ledere, som har ansvaret for, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes.

Oprettet: 30.06.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Fra torsdag den 2. juli kan der igen komme besøg på både ude- og indendørs arealer på sygehuse, klinikker samt på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser. Det er godt nyt for patienter, beboer og deres pårørende, men også en ny udfordring for lederne, mener Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd:

”Ifølge retningslinjerne er det den enkelte leders ansvar at sørge for, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes, og det stiller store krav og åbner for mange dilemmaer på hospitaler og plejehjem. For eksempel skal det besluttes, hvor de besøgende så må være, og hvor de ikke må være, for der skal jo fortsat tages hensyn til de medarbejdere, som skal kunne passe deres arbejde uden at komme for tæt på andre mennesker,” siger Grete Christensen.

Der skal nemlig stadig passes på, at nye smittekæder ikke opstår. Derfor kan det også blive nødvendigt med nålestikspåbud, hvor enkelte institutioner lukkes ned, hvis der er øget risiko for smitte. I tilfælde af lokale smitteudbrud kan Styrelsen for Patientsikkerhed således udstede et individuelt påbud om besøgsrestriktion eller besøgsforbud.

Sker det vil det fortsat være muligt at få besøg i kritiske situationer, for eksempel besøg hos en døende. Herudover vil det være muligt for patienter og beboere at få besøg fra den nærmeste pårørende.

Læs pressemeddelelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet