Sygehuse mangler sygeplejersker

Regeringen erkender i ny rapport, at manglen på sygeplejersker på de offentlige sygehuse er den helt store udfordring. Statusrapport tegner værre billede end hidtil.

Oprettet: 13.01.2023
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriets eftersyn af sygehusvæsenet tegner et meget alvorligt og kritisk billede af det danske sundhedsvæsen.

Konklusionerne er ikke til at tage fejl af: Manglen på sygeplejersker er hovedårsagen til stigende ventelister, lukkede sengepladser, at behandlingsgarantien ikke overholdes og at aktiviteten samlet set stadig er lavere end før covid-pandemien.

Trods flere penge, flere læger og andre faggrupper er det ikke lykkedes at skabe den ønskede aktivitet i sygehusvæsnet. Antallet af sygeplejersker er faldet i 2022 sammenlignet med 2019, og fratrækker man medicinstuderende, er faldet endnu større i perioden.

”Rapporten bekræfter det billede, som Dansk Sygeplejeråd længe har advaret om: Manglen på sygeplejersker i det offentlige sygehusvæsen er den største udfordring i det offentlige sundhedsvæsen. Rapporten taler desuden sit eget tydelige sprog om, at arbejdsgiverne på de offentlige sygehuse må til lommerne, hvis de vil holde på sygeplejerskerne og tiltrække flere til de mange ubesatte stillinger” siger Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd.

Rapporten fastslår endvidere, at der har været en nettoafgang af sygeplejersker fra de offentlige sygehuse til den kommunale sektor, privatpraktiserende læger, privathospitaler og vikarbureauer.

”Det er påfaldende, at lønnen er højere i alle de andre brancher end det offentlige sygehusvæsen, og det bekræfter analyser fra HBS og Kraka, som viser en løngevinst ved at skifte job væk fra offentlige sygehuse”, pointerer Grete Christensen.

Rapporten skal danne grundlaget for de kommende forhandlinger om en akutpakke til sundhedsvæsenet, som går i gang nu.

DSR-formand Grete Christensen opfordrer forhandlingsparterne til at bide mærke i, at manglen kommer til udtryk overalt, men bliver særlig synlig på de kirurgiske og medicinske afdelinger. Hun advarer imod alene at rette blikket mod specifikke specialer og afdelinger:

”Pas på med lappeløsninger rettet mod enkelte afdelinger. Det vil flytte manglen fra et sted til et andet. Vi skal have løsninger, der samlet trækker flere sygeplejersker til faget. Sygeplejersker kan ikke undværes i det nære sundhedsvæsen eller på i andre specialer.”

Hun opfordrer også regeringen til at indtænke akutpakken i en mere langsigtet plan:

”Vi skulle nødig stå med samme problem om 3, 6 eller 12 måneder. Den langsigtede løsning er helt afgørende for det offentlige danske sundhedsvæsen.”

Link til rapporten