Sygeplejeetisk Råd får ny formand

Et af punkterne på førstedagen ved Dansk Sygeplejeråds ordinære kongres var valg af nye medlemmer til Sygeplejeetisk Råd, og her var et formandsskifte og syv nye medlemmer den helt store nyhed.

Oprettet: 14.05.2018
Diana Mammen
Der blev sagt farvel og tak til Annette Hegelund (tv.), nu tidligere formand for Sygeplejeetisk Råd, og budt velkommen til Anne Bendix Andersen som overtager formandsposten.
Foto: Søren Svendsen

Den nye formand for Sygeplejeetisk Råd er et velkendt ansigt. Stafetten er nemlig blevet givet videre til et af de medlemmer, som fortsætter i Rådet: Anne Bendix Andersen. Hun har været medlem af Rådet siden 2016 og blev på kongressens første dag officielt valgt som den nye formand. Her fik hun overrakt blomster af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

anne bendix Andersen_ny formand SER

Anne Bendix Andersen

Anne Bendix Andersen er ansat på Hospitalsenhed Midt, Center for Forskning i Klinisk Sygepleje, Regionshospitalet Viborg. Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje.

Ud over valget af Anne Bendix Andersen som ny formand er der blevet valgt syv nye medlemmer til Rådet.

Med sin nyerhvervede post som formand for Rådet vil Anne Bendix Andersen arbejde på at fremhæve sygepleje som en etisk profession:

”Der er rigtig mange dimensioner af sygepleje, men der er ikke nogle dimensioner af sygepleje, som ikke indeholder etik. Så det er en vigtig opgave for Sygeplejeetisk Råd at være med, der hvor sygeplejerskerne er,” siger hun. Derfor vil Anne Bendix Andersen arbejde videre med det gode arbejde, som Rådet har lavet, så kendskabet og brugen af etik bliver bredt endnu mere ud.

Farvel og tak

For det har været en vigtig opgave for den forhenværende formand for Sygeplejeetisk Råd, Annette Hegelund, at få udbredt kendskabet til Rådet og dets arbejde.

”Jeg har været med til at påvirke etikkens udbredelse, for den skal gøres tilgængelig for sygeplejersker. Det skal ned fra abstraktionsstigen og anvendes i praksis,” siger Annette Hegelund.

Hun har været medlem af Sygeplejeetisk Råd siden 2010, blev næstformand i 2012, genvalgt i 2014, og i 2016 blev hun formand. Men nu er det tid for Annette Hegelund at give stafetten videre.

”Det har været et fantastisk råd at være medlem af, fordi man er sammen med nogle dedikerede mennesker, der gerne vil arbejde med sygeplejeetik. Det kommer jeg til at savne,” siger hun og fortæller, at hun især har lært én ting:

”Det bedste har været at lære, at sygeplejeetik ikke handler om at finde en løsning, men at det er en refleksion, hvori man ser noget vanskeligt fra flere perspektiver, hvor det vigtigste er at ville den gode sygepleje,” siger Annette Hegelund. Hun fik også  overrakt blomster af Grete Christensen ved kongressen.

Tanker om fremtiden

Både Anne Bendix Andersen og Annette Hegelund er enige om, at etik er et element i sygeplejen, som man ikke kan komme udenom.

”Etik vil altid ændre sig. Men der er nogle værdier og principper, som vi arbejder efter. Det er omsorg, velvære og ansvar. Derfor ryger vi altid tilbage til vores grundværdier, som er de sygeplejeetiske retningslinjer. Det vil vi blive ved med at arbejde efter i fremtiden,” siger Anne Bendix Andersen og uddyber.

”Når man taler om etik, så skal man turde tage imod nogle kritiske holdninger og bemærkninger om, hvad man gør. Og man skal kunne tåle at høre, om man kan gøre noget anderledes og bedre.”

Hun ser frem til arbejdet som formand.

”Det allervigtigste er at skabe et råd, hvor vi får et godt grundlag for at arbejde sammen. Det er svært at sige farvel til de syv mennesker, som stopper i Rådet, men i samme åndedrag er det enormt spændende med nye medlemmer og dermed nye ideer. Det glæder jeg mig helt vildt til,” siger hun.

Sygeplejeetisk råd

Sygeplejeetisk Råd har eksisteret siden 1990 og har til opgave ”at værne om og fremme sygeplejerskers faglige/etiske standard samt at afgive udtalelser om faglige/etiske spørgsmål, som indbringes for Rådet af Dansk Sygeplejeråds medlemmer eller af Dansk Sygeplejeråd. Rådet kan herudover på eget initiativ tage spørgsmål op til behandling og vurdering.”
Rådet består af 10 medlemmer, som alle er medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, og som bliver valgt på Dansk Sygeplejeråds kongres.
Sygeplejeetisk Råd udgiver de Sygeplejeetiske retningslinjer, som senest er revideret i 2014.

Kilde: Dansk Sygeplejeråd

 

Relateret indhold