Sygeplejersker efterlyser ambitioner og handling – mest for patienternes skyld!

Ambitionsniveauet i regeringens sundhedspolitik er for lavt. Samtidig er der en række sundhedspolitiske udfordringer, der slet ikke adresseres. Derfor skal vi investere i sundhed, skriver Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Oprettet: 25.01.2018
Foto: Simon Klein Knudsen

I en løbende debat om regeringens sundhedsudspil på Altinget.dk byder flere aktører ind med holdninger til udspillet. Her er formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensens, første udspil.

Når en regering selv bruger ord som ”ambitiøs plan” og ”sætte det nære og sammenhængende sundhedsvæsen op i et helt nyt gear” – ja, så er vi mange, der naturligt nok får store forventninger.

Men lang tids venten er nu igen-igen afløst af lettere forvirring. For hvad vil regeringen egentlig på sundhedsområdet – når der skal udvises politisk mod, tages svære beslutninger og sættes handling og investeringer bag ordene?

Lige nu ser vi spændt frem mod ”første halvår” 2018 og håber, at vi kan skrue forventningerne endnu højere op – med endnu en udsættelse.

Jeg har fuld forståelse for, at det tager tid at forstå og begribe det danske sundhedsvæsen. Ikke mindst når målet er at give danskerne ”flere og fagligt stærkere sundhedstilbud nær den enkelte", som regeringen selv formulerer det.

Det er et rigtigt, stort og spændende tiltag. Ikke mindst set i lyset af, at én af sundhedsvæsenets største udfordringer er at sikre det gode, trygge patientforløb – i og imellem sektorerne og i overgangene.

Det skal gøres rigtigt og have den rigtige kvalitet – det bidrager Dansk Sygeplejeråd gerne til.

Vi skal investere i sundhedsfremme

Når det så er sagt, mangler jeg at høre regeringen erkende, at deres fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen stadig kun handler om en del af vores sundhedsvæsen.

Der er flere store sundhedspolitiske udfordringer, som regeringen også burde sætte højt på dagsordenen, da vi danskere stadig pryder toppen af de forkerte statistikker.

Det gælder ikke mindst behovet for at investere i sundhedsfremme og forebyggelse samt ulighed i sundhed.

Læs artikel med DSR's reaktion på sundhedsudspillet: Dansk Sygeplejeråd: Ny sundhedsplan er ikke ambitiøs nok

Hvor sundhedsfremme og forebyggelse desværre nærmest er fraværende i regeringens udspil, er ulighed i sundhed helt glemt i forbindelse med tilblivelsen af ’Sundhed, hvor du er’.

Man kunne fristes til at spørge: Regering, hvor er du?

Samtidigt er det tankevækkende, at medarbejderne i sundhedsvæsenet forventes at finde nye løsninger på de udfordringer og problemer, de står i hver dag.

Når man læser regeringens udspil, virker det, som om politikerne har valgt at lukke øjnene for de store udfordringer, sundhedsvæsenet står midt i.

Skåret ind til benet: Jeg mangler at se en politisk erkendelse af, hvor syge mange borgere i det nære sundhedsvæsen i virkeligheden er – og hvor presset et sundhedsvæsen vi har!

Jeg mangler også bud på, hvordan de stadigt mere komplekse opgaver med et stærkt voksende antal ældre og kronisk syge patienter skal løses i fremtidens sundhedsvæsen.  

Budskabet er egentlig enkelt: Der er brug for en erkendelse af, at sundhedsvæsenet er rygraden i vores velfærdssamfund.

Der er med andre ord brug for en erkendelse af, at midler til sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme er investeringer og ikke omkostninger eller udgifter.