Sygeplejersker er ekstraordinært pressede i Holbæk

Situationen på Holbæk Sygehus er blevet så uholdbar, at Dansk Sygeplejeråd nu har valgt at indberette sagen til Styrelsen for Patientsikkerhed – samt iværksætte beskyttelse for den enkelte sygeplejerske.

Oprettet: 27.01.2018
Michael Bech, mib@dsr.dk
Foto: Lena Rønsholdt

Det første, sygeplejerskerne på medicinsk afsnit på Holbæk Sygehus fremover kan overveje ved starten på deres vagt, er, om de skal skrive en mail til ledelsen. De har nemlig nu fået mulighed for i en mail i særlige belastede situationer at tilkendegive over for deres leder, at de ikke kan leve op til autorisationslovens regler i deres pleje og behandling af de indlagte patienter.

Den såkaldte ’fralæggelseserklæring’ er ifølge tillidsrepræsentanterne både et nødråb fra sygeplejerskerne og en måde rent mentalt at holde hovedet oven vande. For den kaotiske situation på Holbæk Sygehus kan potentielt ende med at gå ud over patienter. Og i det tilfælde vil de pressede sygeplejersker gerne markere, at de har gjort opmærksom på en umulig situation.

”Det skal først og fremmest forstås sådan, at sygeplejerskerne tager deres arbejde meget alvorligt. De lægger dagligt mærke til, at det ikke er muligt at give den optimale pleje og behandling til patienterne. Og det burde aldrig komme så vidt, som det nu er tilfældet i Holbæk,” siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Steenberg.

Af samme grund har Dansk Sygeplejeråd valgt at indberette de kritiske forhold og faren for, at patienter ikke får den rette behandling til Styrelsen for Patientsikkerhed i form af en såkaldt ’bekymringshenvendelse’.

Læs også nyhed i Sjællandske Medier: Sygeplejersker siger stop: Frygter for patienters sikkerhed

Lægefaglig vicedirektør ved Holbæk Sygehus, Knut Borch-Johnsen, har da også i forbindelse med anmeldelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed udtalt til sjællandske medier, at ”det er fuldstændig korrekt, at personalet er udsat for en ekstraordinær høj belastning”.

Individuelle fralæggelseserklæringer fra sygeplejersker har aldrig tidligere været brugt. Og en bekymringshenvendelse bruges kun, når der er mistanke om, at et behandlingssted udgør en fare for patientsikkerheden.

”Vi opfordrer sygeplejerskerne til at bruge fralæggelseserklæringen i særlige situationer, hvor der mangler ressourcer, og hvor de nødvendige kompetencer ikke er tilstede. Spiralen er kun gået nedad på Holbæk Sygehus i lang tid. Sygehusledelsen kæmper det bedste, den kan, men der bliver ikke tilført penge og sygeplejersker,” siger Anja Pedersen, næstformand i Kreds Sjælland i Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejersker siger op

Den korte tekst, som sygeplejersken kan udfylde og sende til ledelsen, skal også give de ansatte et juridisk rygstød, hvis der skulle blive klaget over behandlinger, fejl og manglende ressourcer.

”Sygeplejerskerne føler sig i stigende grad fanget mellem ønsket om at give den optimale pleje til borgerne og den pressede virkelighed, hvor der ofte mangler tid til at registrere medicin eller behandling. Der er slet ikke tid til den nødvendige kvalitetsomsorg over for de mange patienter,” siger Dorte Steenberg.

Det har længe været nødvendigt at gøre noget ved den ekstremt pressede hverdag på sygehuset i Holbæk, hvor læger og sygeplejersker løber stadigt hurtigere, og hvor patienterne har mistet overblikket over deres behandlinger. Ledelsen på Holbæk Sygehus har dog ind til videre ikke tænkt sig at nedlægge sengepladser - og har heller ikke opslået de tvingende nødvendige stillinger til nye sygeplejersker.

Og ifølge tillidsfolk på sygehuset bliver situationen kun værre. For pr 1. februar og 1. marts har flere sygeplejersker sagt op på grund af de umulige arbejdsforhold.

Samtidig er der blevet sendt patienter videre, som skulle have været på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, så situationen er fortvivlende. Patienter bliver i stigende omfang placeret på gange og i venteområder, mens der er så stor mangel på sygeplejersker, at det tilstedeværende personale bliver kastet rundt på sygehuset på tværs af specialer.

”Det har konsekvenser for patienternes sikkerhed”

Allerede i maj 2017 gjorde sygeplejersker i et åbent brev opmærksom på, at de ’går hjem med dårlig samvittighed’ fra de sjællandske sygehuse og i psykiatrien. I det åbne brev skriver 17 fællestillidsrepræsentanter for cirka 6.800 sygeplejersker, at patienter bliver udskrevet i de sene nattetimer - sommetider uden den nødvendige medicin, de rette recepter eller med fejlagtige informationer om medicin og øvrig behandling.

”Det har konsekvenser for patienternes sikkerhed, når vi ikke er nok ansatte,” sagde Annette Møller, der er tillidsrepræsentant for 700 ansatte på Holbæk Sygehus, allerede den gang.

Og i midten af november 2017 gik 11 fagforbund på Holbæk Sygehus sammen ud med en appel til regionens politikere om at gribe ind. Men intet er sket.

Sjælland har i forvejen landets laveste antal sygeplejersker pr 1.000 borgere, mens regionen til gengæld har klart det største antal genindlæggelser i forhold til resten af landet.

Læs andre artikler relateret til emnet