Sygeplejersker er en investering i bæredygtig udvikling

Sygeplejersker og jordemødre spiller en afgørende rolle i kampen for at nedbringe ulighed i sundhed på verdensplan. Ifølge en ny rapport er der brug for at ansætte flere, hvis de globale mål skal opfyldes om at inddrage en milliard flere borgere i adgang til sundhedsydelser indenfor fem år.

Oprettet: 22.11.2018
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
WISH-rapporten anbefaler at investere i sygeplejersker og jordemødre.

Halvdelen af ​​verdens befolkning på 7,6 milliarder har ikke gratis adgang til de mest vigtige sundhedsydelser som vaccinationer og fødsler. Private udgifter til sundhed betyder hvert år, at 100 millioner flere bliver ekstremt fattige. Hvis den udvikling skal vendes, er det nødvendigt at investere i sygeplejersker og jordemødre. Det mener organisationen WISH, som arbejder på globalt at opfange og formidle bedste evidensbaserede ideer og praksis inden for sundhedsområdet. WISH har netop udgivet en rapport, som anbefaler at investere i flere sygeplejersker og jordemødre samt udnytte deres kompetencer optimalt. 

Generaldirektør i Verdenssundhedsorganisationen, WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus siger i forordet til rapporten:

”Regeringer skal se sygeplejersker og jordemødre – ikke som en udgift – men som en investering i en bæredygtig udvikling.”

Ifølge rapportens forfattere er flere sygeplejersker og jordemødre en forudsætning, hvis Verdenssundhedsforsamlingens mål skal nås om, at en milliard flere mennesker inden for fem år skal være omfattet af adgang til offentlig sundhed.

 

Potentiale i at give sygeplejersker større rolle

Rapporten anbefaler, at nationale regeringer udarbejder strategier for, hvordan sygeplejersker og jordemødres arbejdskraft kan udnyttes maksimalt ved at lade dem udføre alt det, deres kompetencer giver dem mulighed for.

En spørgeskemaundersøgelse viser, at et flertal af borgere i syv lande er parate til at lade sig behandle af en veluddannet sygeplejerske, når det handler om ikke-livstruende sygdomme. Og et endnu større flertal af de adspurgte betragter sygeplejersker og læger som lige vigtige sundhedsprofessionelle. Undersøgelsen er foretaget blandt knap 6.500 borgere i syv lande, heriblandt Danmark. Ifølge rapportens forfattere indikerer det, at der er udbredt opbakning i offentligheden til at lade sygeplejersker spille en endnu større rolle i fremtidens sundhedsvæsen.

 

Mandlige sygeplejersker kan hjælpe med at redde verden

Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er også blevet spurgt om, hvorvidt de ville være stolte af, at deres datter havde et ønske om at blive sygeplejerske, og det svarer flertallet ja til. På det tilsvarende spørgsmål om, hvorvidt man ville være stolt, hvis ens søn ønskede at blive sygeplejerske, svarer flertallet også positivt – dog undtaget de adspurgte i Kina. Ifølge rapportens forfattere, er der et stort uudnyttet potentiale i at rekruttere flere mandlige sygeplejersker i fremtiden.   

 

Sygepleje skal højt på den politiske dagsorden

Rapporten omtaler også betydningen af kampagnen Nursing Now, som over tre år skal højne sygeplejerskers indflydelse og sætte fokus på betydningen af sygepleje. Kampagnen er et samarbejde mellem den internationale sygeplejerskeorganisation, ICN, og WHO. Siden kampagnen blev lanceret i februar 2018 har over 40 lande tilsluttet sig, og det tæller lande som England, Sydafrika, Qatar og Kina, de nordiske lande er repræsenteret gennem Nursing Now Nordic.

En af Nursing Nows mærkesager er betydningen af, at alle lande har en sygeplejerske på øverste niveau som rådgiver for regeringen i langsigtet sundhedsplanlægning, en såkaldt CNO, Chief Nursing Officer.

Nursing and Midwifery ”The key to the rapid and cost-effective expansion og high-quality universal health coverage”

Læs mere om international sygepleje