Sygeplejersker får igen topkarakter i troværdighedsmåling

Sammen med jordemødre og læger er det igen i år sygeplejerskerne, der ligger i top, når danskerne bliver bedt om at vurdere 26 forskellige faggruppers troværdighed.

Oprettet: 06.10.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Jordemødre, sygeplejersker og læger er mest troværdige. Det viser den årlige troværdighedsanalyse, som Radius CPH har gennemført for 12. år i træk. I bunden af listen befinder politikere, bilforhandlere og journalister sig. Dermed ser både top og bund ud som de foregående år med den forskel, at politikernes troværdighed er steget

under coronakrisen.

Grete Christensen glæder sig over målingen, som hun ser som en anerkendelse af sygeplejerskerne:

”Sygeplejersker har I alle årene ligget højt på troværdighed, og det er glædeligt, for det er vigtigt, at danskerne har tillid til de medarbejdere, de møder i sundhedsvæsenet. Det er min klare oplevelse, at der blandt danskerne er stor anerkendelse af det arbejde, sygeplejerskerne udfører, og ikke mindst af den vigtige rolle, de har spillet under corona,” siger hun.

Det er et repræsentativt udsnit af danskerne, der har vurderet 26 udvalgte faggruppers troværdighed på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget lav troværdighed og 5 er meget høj troværdighed. Coronakrisen har ikke ændret på danskernes vurdering af sygeplejerskernes troværdighed.

Analysen er gennemført i perioden 7.-20. september 2020. 1000 danskere i alderen 18-75 år har deltaget i undersøgelsen, som er gennemført som en onlinebaseret spørgeskemaundersøgelse via Epinions Danmarkspanel.

Se hele listen