Sygeplejersker forkaster OK21-resultat

Sygeplejersker sender skarpt signal til arbejdsgivere og politikere, siger formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Oprettet: 25.03.2021
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk
Sygeplejerske behandler patient
Foto: Lena Rønsholdt

Medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd har de seneste 14 dage kunnet stemme om resultatet af forhandlingerne med de offentlige arbejdsgivere på det regionale og kommunale område.

Urafstemningen blev opgjort torsdag og viser, at et flertal af medlemmerne stemte nej til resultatet.

”Resultatet er udtryk for den udbredte utilfredshed, som mange sygeplejersker har opbygget over lang tid – og ikke mindst igennem det seneste år. Sygeplejerskerne sender et signal om, at de ikke er tilfredse med OK21-resultatet, med årtiers lønefterslæb, med arbejdspresset og med manglende anerkendelse under Coronasituationen. Signalet er både til arbejdsgiverne og til politikerne på Christiansborg,” siger Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd.

Dansk Sygepleråd har kæmpet for bedre løn til sygeplejerskerne – ikke mindst i lyset af den indsats, sygeplejerskerne har ydet under coronakrisen.  

”Hovedbestyrelsen er helt enig i, at sygeplejerskernes løn ikke står mål med vores uddannelsesniveau, vores opgaver og vores ansvar. Derfor er målet nu, at vi kommer tilbage til forhandlingsbordet, hvor vi vil sætte alle kræfter ind på et bedre resultat. Samtidig skal både arbejdsgiverne og Christiansborg nu i arbejdstøjet, for at det danske sundhedsvæsen kan få tilfredse sygeplejersker – og dermed fastholde og rekruttere sygeplejersker i fremtiden.”

Afstemningen viste et snævert nej idet 47,3% stemte nej og 46,5% stemte ja. I alt har 53,6% af Dansk Sygeplejeråds medlemmer stemt.

Hovedbestyrelse i Dansk Sygeplejeråd vil nu se på, hvad næste skridt skal være.

”Første skridt er, at vi går i dialog med baglandet – ikke mindst de tillidsvalgte. Vi må også afvente resultatet af afstemningerne i de andre store, offentlige fagforbund, så både vi og arbejdsgiverne ved, om andre også siger nej. Det ved vi først midt i april”, siger Grete Christensen.

Samlet set har Sundhedskartellet stemt ja til aftalerne. Det betyder, at seks organisationer nu har et godkendt resultat, mens Radiografrådet sammen med Dansk Sygeplejeråd har sagt nej til overenskomstresultatet.