Sygeplejersker forlader faget

Hver sjette sygeplejerske i kommunerne og regionerne regner ikke med at arbejde som sygeplejerske om tre år, viser en medlemsundersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd. Og mange er allerede på vej væk. Næsten hver tiende har søgt job uden for faget inden for den seneste måned.

Oprettet: 02.11.2021
Alexandra Pedersen, alp@dsr.dk
Foto: Lena Rønsholdt

En ny medlemsundersøgelse fortaget af Dansk Sygeplejeråd mellem 30. september og 12. oktober 2021 viser, at hver sjette sygeplejerske i kommunerne og regionerne ikke regner med at arbejde som sygeplejerske om tre år. Men allerede nu er der en stigende tendens til, at sygeplejersker søger væk fra faget.

Næsten hver tiende sygeplejerske i beskæftigelse (9%) svarer i en medlemsundersøgelse, at de inden for den seneste måned har søgt nyt arbejde som andet end sygeplejerske. Antallet er næsten dobbelt så højt som i en lignende undersøgelse fra februar 2021, hvor 5% svarede, at de søgte job i andre brancher.

I undersøgelsen fra februar 2021, angiver en fjerdedel (26%) som medvirkende årsag, at arbejdstempoet altid eller ofte er så højt, at det går ud over kvaliteten i deres arbejde.

”Sygeplejerskerne er der, men de flygter fra det offentlige sundhedsvæsen, på grund af travlheden, underbemandingen, arbejdsmiljøet og en løn, som ikke matcher det ansvar, de har. Det er det, vi ser i denne medlemsundersøgelse. Hvis vi skal fastholde de sygeplejersker, som på nuværende tidspunkt søger væk eller regner med at gøre det, er politikerne nødt til at kigge på arbejdsvilkårene i sundhedsvæsnet. Travlhed og underbemanding går også ud over patienterne, så af hensyn til både patienter og medarbejdere er der behov for politisk handling,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik fra 2020 (opgjort i 2021) er 5.033 sygeplejersker ansat uden for faget. Det svarer til, at 7% af de beskæftigede sygeplejersker er ansat uden for faget. Samtidig viser en analyse lavet af DSR mellem den 22. til 28. juni 2021, at der er 4700 ubesatte stillinger i kommunerne og regionerne.

Notat - Forventninger om at arbejde som sygeplejerske om 3 år

Notat - Sygeplejerskers jobsøgning