Sygeplejersker hædres for deres nytænkende projekter

Sygeplejersker er med til at finde løsninger på nogle af sundhedsvæsenets store problemer. For eksempel, hvordan man kan forebygge smitte, og hvordan man kan forbedre patienters livskvalitet efter brystkræft. To sygeplejersker har modtaget Athena Prisen.

Oprettet: 25.11.2020
Foto: Søren Svendsen
Fra venstre: formand for DSR Grete Christensen, prismodtager Anne-Mette Iversen og Anne-Mette Toftegaard fra Bauta.

To sygeplejersker modtager i dag Dansk Sygeplejeråds og Bauta Forsikrings faglige pris Athena Prisen. De hædres for at have brugt deres kompetencer og kreativitet til at finde løsninger på nogle af sundhedsvæsenets store, aktuelle problemer. Et kriterie har også været, at projekterne skulle understøtte FN´s verdensmål.

De modtog begge 50.000 kr. til udvikling af deres projekt, foruden statuetter og diplomer.   


Registrering af håndhygiejne forebygger infektioner og virussmitte

Anne-Mette Iversen fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital har udviklet et elektronisk system, der ved hjælp af sensorer kan registrere personalets håndhygiejne og forhindre infektioner og virussmitte. Det betyder, at man kan se de præcise områder, f.eks. patientstuer og tidspunkter på døgnet, hvor personalet ikke efterlever retningslinjerne. Systemet leverer data 24 timer i døgnet.

Med projektet kan man potentielt imødegå, at der hvert år smittes 60.000 danskere med infektion på hospitalerne. Mindst 3.000 danskere dør af infektioner. Andre gennemgår forlængede indlæggelser med smerter, ubehag og varige mén.

Den sygeplejefaglige indsats er ikke blevet mindre relevant i forbindelse med den aktuelle covid-19-epidemi, hvor alles håndhygiejne er sat under lup. Under Covid-19 pandemien har Anne-Mette Iversen i samarbejde med et forskerhold fra DTU og firmaet Sani nudge søsat en udløber af hendes projekt. I et forskningsprojekt undersøger de, om det elektroniske og adfærdsdesignede system kan anvendes til at lave automatisk smitteopsporing på hospitaler og plejehjem.
 

App sikrer inddragelse af patienter med brystkræft

Sygeplejerske Trine Lund-Jacobsen fra Endokrinologisk Klinik PE på Rigshospitalet står bag udviklingen af app´en Bone@bc til kvinder med brystkræft. Patienten kan indtaste en form for dagbog på sin mobil, som kan tages med til konsultationer på hospitalet. Dermed kan app´en være med til at styrke den enkelte kvinde til at huske og holde styr på vigtige detaljer i dialogen med personalet.

Bone@bc kan desuden bruges til at indsamle data, der kan bidrage til at forbedre behandlings- og efterforløb for alle kvinder med brystkræft. Bone@bc er en del af et større videnskabeligt projekt i samarbejde med Onkologisk Afdeling: Lev godt efter brystkræft.

Athena Pris 2020, Trine Lund-Jacobsen, Rigshospitalet
Trine Lund-Jacobsen, prismodtager og sygeplejerske på Rigshospitalet. Foto: Søren Svendsen

Faglige fyrtårne

Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen betegner de to modtagere af Athena Prisen som faglige fyrtårne.

”De to projekter på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital er fornemme beviser på, hvad sygeplejersker kan udrette med deres kompetencer. Når sygeplejersker kombinerer deres høje faglighed med innovation og kreativitet, er de med til at udvikle bæredygtige løsninger på nogle af sundhedsvæsenets aktuelle problemer.”

Det er første år, Dansk Sygeplejeråd og Bauta Forsikring uddeler Athena Prisen med undertitlen ”gør verdensmål til hverdagsmål”.

”Sygeplejersker skal være på forkant med udviklingen, så vi er med til at sætte retning for fremtidens sygepleje, som også skal ses i forhold til FN´s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Det kan lyde abstrakt, men relaterer man FN-verdensmålene til den sygeplejefaglige praksis i hverdagen, kan de blive håndterbare,” siger Grete Christensen.
 

Støtte til bæredygtige projekter

Det er Bauta Forsikring, som sponsorerer prisen, som er på 2 x 50.000 kr. til udvikling af ideerne på de to arbejdspladser.  LB Forsikring, som Bauta Forsikring er en del af, har et ønske om at støtte bæredygtige projekter.

”Gennem de seneste 45 år har Bauta Forsikring været med til at forsikre sygeplejerskerne og med Athena Prisen får vi nu også lov at hylde dem. Sygeplejefaget generelt aftvinger respekt og taknemlighed hos langt de fleste danskere. De to udvalgte går alligevel en ekstra mil, og har med deres indsats for, at vi alle kan nå FN’s verdensmål i 2030, virkelig gjort sig fortjent til at være de første modtagere af Athena Prisen,” siger direktør Anne Mette Toftegaard i LB Forsikring.
 

Om Athena Prisen

Athena Prisen er opkaldt efter Florence Nightingales ugle. Athena er også navnet på den græske gudinde for visdom, og uglen symboliserer klogskab. Et af kriterierne for at blive indstillet til Athena Prisen er, at man har stået for en sygeplejefaglig indsats, der omhandler et af FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling. De to vinderprojekter i 2020 handler om løsninger på problemstillinger inden for FN´s verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel.

 

Læs også: