Sygeplejersker har central rolle i S-udspil

Socialdemokraterne har lanceret et nyt sundhedsudspil. Et af de centrale elementer er 1000 flere sygeplejersker, men også andre forslag har sygeplejersker i en nøglerolle. Blandt andet skal 3-års undersøgelsen omlægges til hjemmebesøg af sundhedsplejersken, og der skal være socialsygeplejersker på alle sygehuse.

Oprettet: 12.10.2018
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Foto: Lena Rønsholdt

Socialdemokraterne vil afsætte en halv milliard kroner til at ansætte 1.000 nye sygeplejersker på landets sygehus. Sådan lød det for nylig, og nu har Socialdemokraterne fremlagt hele deres sundhedsudspil. Det gør de med de tre pejlemærker tid, nærhed og lighed og med 13 konkrete forslag. 
Udspillet byder på flere gode forslag, mener Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

”Vi hæfter os ved, at man i udspillet anerkender sygeplejerskernes vigtige rolle i sundhedsvæsenet og også tydeligt anerkender, at tid er blevet en mangelvare. De ansatte er alt for pressede i forhold til at nå alle patienter, og de har svært ved at levere den kvalitet og den omsorg, de gerne vil. Derfor er vi også særligt glade for valgløftet om at afsætte en halv milliard kroner til at ansætte 1.000 nye sygeplejersker på landets sygehuse”, siger Grete Christensen. 

Sundhedsplejersker skal stå for 3-års undersøgelse

Socialdemokraterne forslår også at 3-års undersøgelsen hos egen læge omlægges til et hjemmebesøg fra sundhedsplejersken. Det skal være med til at mindske den sociale ulighed, og det er godt set, mener Grete Christensen:

”Det er et rigtig godt forslag og noget, som vi har ønsket os længe. Et obligatorisk 3-års hjemmebesøg er en enkel måde at sikre, at vi hjælper alle børn og ikke bare dem, hvis forældre husker og overkommer at bestille tid og møde op til 3-års undersøgelsen hos lægen. Erfaringerne fra de kommuner, der allerede har indført 3-års hjemmebesøg, viser, at særligt er børn i udsatte familier nyder godt af hjemmebesøget. Vi ved også, at det kan være med til at mindske andelen af overvægtige børn ved skolestart.”

Socialsygeplejersker på alle sygehuse

I et tredje væsentligt forslag lægges der op til, at der skal være socialsygeplejersker på alle landets sygehuse. De skal være med til at give ekstra støtte, og hjælp til at navigere i et komplekst system, til udsatte borgere.  

”Vi ved, at socialsygeplejersker har stor betydning for nogle af de mest sårbare patienter, vi har. Hvis man også kæmper med andre problemer end sygdom, kan det være svært at passe på sig selv og holde fast i behandlingen. Her er socialsygeplejersker gode til at tage udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer, og de kan derfor være med til at skabe sammenhæng og sikre, at udsatte patienter får den hjælp, de har brug for. Så vi bakker stærkt op om forslaget om at indføre socialsygeplejersker på alle sygehuse”, siger Grete Christensen.

Læs hele udspillet ’Tid til omsorg’