Sygeplejersker har også ret til løn. Det betyder ikke, at løn er vigtigere end indholdet af arbejdet

DEBAT: May Bjerre Eiby skrev i Kristeligt Dagblad den 21. januar, at sygeplejersker og Dansk Sygeplejeråd har for meget fokus på lønnen og for lidt på indholdet af arbejdet. I Dansk Sygeplejeråd mener vi ikke, at det er enten – eller. Vi arbejder for, at begge dele skal være på plads.

Oprettet: 28.01.2020

Debatindlæg bragt i Kristeligt Dagblad af Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd

”Ansatte i plejefagene har et hovedfokus på lønnen og ikke på indholdet af det arbejde, de udfører”. Sådan lyder det fra May Bjerre Eiby i Kristeligt Dagblad i tirsdags. Hvad hun bygger den holdning på, står uklart. Jeg tvivler dog på, at May Bjerre Eiby kan finde eksempler på sygeplejersker, som er i faget på grund af lønnen, eller har løn som førsteprioritet i deres arbejde.

Løn er ikke vigtigere end indholdet af arbejdet, hverken for sygeplejersker eller for Dansk Sygeplejeråd. Men lønnen er selvfølgelig vigtig. På det punkt er sygeplejersker ikke så meget anderledes end alle andre. Så lad os parkere de for længst forældede forestillinger om, at arbejdet bærer lønnen i sig selv - det gør det ikke.

Selv om ingen går ind i sygeplejefaget på grund af lønnen, er det forståeligt, at mange sygeplejersker oplever, at deres løn ikke står mål med værdien af deres arbejde og ansvar. Det er ikke bare en oplevelse, det er reelt. Som det er de fleste bekendt, får kvinder stadig i 2020 en lavere løn end mænd. Det gælder især faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse, hvor forskellen i lønnen mellem mandedominerede og kvindedominerede fag i 2017 lå på 19,2 procent. Det rammer sygeplejerskerne hårdt, og den skævhed kæmper vi selvfølgelig på at få rettet op på i Dansk Sygeplejeråd.

Lidt for meget, hvis man skal forstå May Bjerre Eiby. Hun mener, at Dansk Sygeplejeråd er alt for optaget af penge og for lidt optaget af indhold. Sandheden er, at Dansk Sygeplejeråd både er optaget af sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår og af fagets udvikling. Det ene udelukker nemlig ikke det andet.

Det ligger i Dansk Sygeplejeråds DNA at arbejde med fagets udvikling. Vi har eksempelvis presset på for at få specialuddannelsen i borgernær sygepleje og for at få bedre normeringer i hele sundhedsvæsenet. Vi har over 30 faglige selskaber, og vi arbejder lige nu med at udvikle en ny professionsstrategi. I virkeligheden er vi nok en af de fagforeninger, der arbejder mest med professionsudvikling.  

I May Bjerre Eibys kritik af Dansk Sygeplejeråd henvises der blandt andet til en kampagne under overskriften ’Sig først ja til et nyt job efter lønforhandling’. Hvordan ved vi, at der altid er lidt at forhandle om, spørger hun. Det gør vi fordi, vi har spurgt sygeplejerskerne, og her svarer knap hver anden af dem, der forhandlede løn, at de fik mere end det, deres nye arbejdsgiver først havde spillet ud med. Kampagnen er blot en af de måder, vi arbejder på at forbedrer sygeplejerskernes løn.

”Hvor høj skal din løn være, for at arbejdspladsen bliver et inspirerende sted at arbejde”, slutter May Bjerre Eiby af med at spørge. I Dansk Sygeplejeråd mener vi ikke, at det er enten – eller. Begge dele skal være på plads, og vi ser ingen modsætning i at arbejde både for et fag med indhold, et godt arbejdsmiljø med mulighed for fordybelse og en ordentlig løn.