Sygeplejersker har størst gevinst ved at søge ud i det private

Der er en stor løngevinst at hente for sygeplejersker, der skifter jobbet i det offentlige ud med et job i det private. Det viser en ny rapport. Løngabet er større for sygeplejersker end andre faggrupper.

Oprettet: 30.09.2022
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Sygeplejersker, der skifter job til det private, tjener i gennemsnit 56.000 kr. mere om året end deres kolleger, som er blevet i det offentlige. Det viser en ny rapport fra Kraka og Deloitte.

Samtidig viser rapporten, at andre offentlige faggrupper - som folkeskolelærere, social- og sundhedsassistenter og pædagoger - i mindre grad eller slet ikke, får samme lønstigning ved at skifte job til det private.

På den baggrund konkluderer rapporten, at det offentlige har en særskilt udfordring med at konkurrere på sygeplejerskernes løn med det private. Det kan tale for ’at der er et større rekrutteringspotentiale ved at hæve sygeplejerskernes løn, end det er tilfældet for SOSU’er, lærer og pædagoger’.

DSR-formand Grete Christensen er enig i, at løn er en afgørende del af løsningen, hvis man vil rekrutteringsudfordringerne i det offentlige sundhedsvæsen til livs:

”Hvis man vil have, at sygeplejerskerne bliver i det offentlige, starter det med lønnen. Det bekræfter den her rapport sådan set bare. Sygeplejerskerne får - som den eneste af de undersøgte faggrupper - et markant lønløft, når de skifter væk fra det offentlige. Det er selvfølgelig ikke holdbart, når sundhedsvæsenet skriger på sygeplejersker,” siger hun.

Mange ekstra lønkroner i det private

For ca. 30 pct. af de sygeplejersker, der skifter til det private, er lønstigningen større end de gennemsnitlige 56.000. Det gælder de sygeplejersker, der skifter til et job uden for faget i det private. De tjener i gennemsnit 120.000 kr. mere om året end offentligt ansatte sygeplejersker.

Størstedelen (60 pct.) skifter dog til et job inden for faget i det private. De tjener i gennemsnit 40.000 kr. mere end sygeplejersker i det offentlige, selvom de også udfører sygeplejerskearbejde.

De sidste 10 pct. skifter til jobs inden for det private sundhedsvæsen, men med opgaver, der ikke kan betegnes som sygeplejerskeopgaver, typisk inden for kontor og sekretærarbejde. De tjener lidt mindre end 40.000 kr. på at skifte.

Flere rykker til det private

Ifølge en analyse fra DSR er der de seneste år kommet flere sygeplejersker i det private. Andelen af privatansatte sygeplejersker er således steget fra 14,5 pct. i 2014 til 16,3 pct. i 2021.

Den udvikling er fortsat i gang. En anden analyse fra DSR viser, at hver femte sygeplejerske ikke ser sig selv være ansat i det offentlige eller inden for faget om tre år.

Ifølge Anders Dons, administrerende direktør i Deloitte, at der er et stort rekrutteringspotentiale i at hæve de offentligt ansatte sygeplejerskers løn:

”Løn er kun et element i det at have det godt på en arbejdsplads. Men 56.000 kroner om året er jo temmelig mange penge for en sygeplejerske. Og hvis man skal fokusere på lønnen i det offentlige, må man finde ud af, hvor problemet er størst. Her vurderer vi, at det er ved sygeplejerskerne, fordi andre grupper ikke kan forlade det offentlige og få samme lønstigning,” siger han til Berlingske.