Sygeplejersker har svært ved at kunne arbejde fagligt forsvarligt

Kun 6 ud af ti sygeplejersker kan i høj grad løse deres opgaver fagligt forsvarligt, det viser en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd. Men den viser samtidig, at fire ud af 10 ikke altid kan. Det har konsekvenser for patienter og personale.

Oprettet: 18.01.2019
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk, Kristine Jul Andersen, Anne Witthøfft
Undersøgelsen viser, at der er sammenhæng mellem oplevelsen af faglig forsvarlighed og bemandingen på arbejdspladsen.

6 ud af ti (58 procent) sygeplejersker svarer i en stor arbejdsmiljøundersøgelse, at de ”i høj grad” eller "i meget høj grad” har muligheden for at løse deres opgaver fagligt forsvarligt – men 4 ud af ti (42 procent) svarer henholdsvis ”delvist”, "i lav grad” eller ”i meget lav grad”. Det hænger sammen med oplevelsen af at være for få på arbejde i forhold til opgaverne, viser en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd.

Stort set alle de sygeplejersker, som angiver, at de i lav grad eller i meget lav grad har kunnet udføre deres arbejde fagligt forsvarligt, har inden for den seneste måned oplevet, at de har været for få på arbejde.

Konsekvenser for patienter og personale

Det er dyrt at spare på normeringen. Forskning viser, at det har store konsekvenser for patienter og personale, når sygeplejersker ikke kan arbejde fagligt forsvarligt. For eksempel stiger dødeligheden for patienterne, hvis en sygeplejerske skal tage sig af flere patienter end, hvad der er fagligt forsvarligt. Indlæggelser bliver forlænget, og der sker flere unødvendige indlæggelser. Personalet risikerer også selv at blive syge.

Dansk Sygeplejeråds undersøgelse viser også, at sygeplejersker, som kun i lav eller meget lav grad oplever, at de kan arbejde fagligt forsvarligt, oftere er syge. 81 pct. af de sygeplejersker, som i lav eller meget lav grad kunne udføre deres arbejde fagligt forsvarligt, har haft sygefravær det seneste år mod kun 59 pct. af dem, som siger i meget høj grad. 

Der er brug for bedre normeringer

Dansk Sygeplejeråd har i perioden 7. januar til 8. februar et særligt fokus på fagligt forsvarlige normeringer, hvor organisationens lokale politikere er i dialog med ledelser på udvalgte arbejdspladser over hele landet. Ifølge næstformand for Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg er det uacceptabelt, at der ikke er større fokus på problematikken med dårlige normeringer på landets sygehuse og i kommuner.

”Der er en samfundsøkonomisk gevinst. Og en meget stor sidegevinst er, at patienterne ikke bliver genindlagt eller ikke dør. Og det er der, vi skal sætte ind.

Vi vil arbejde for bedre normeringer, fordi vi har dokumentation for, at det påvirker patientsikkerheden og arbejdsmiljøet positivt. Vi vil tage diskussionen om, hvad fagligt forsvarligt er,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

Læs hele undersøgelsen: Faglig forsvarlig sygepleje (SATH2018)

Hent mere viden om fagligt forsvarlige normeringer og Dansk Sygeplejeråds politiske indsats

Læs artikler fra Sygeplejerskens tema om sygeplejenormering