Sygeplejersker i fængsler efterlyser bedre rammer

Der er behov for en ledelsesmæssig indsats, der gør det muligt at udøve ordentlig sygepleje i landets fængsler. Det mener Dansk Sygeplejeråd, på baggrund af et påbud til Jyderup Fængsel fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Oprettet: 12.09.2019
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk

Indsatte i danske fængsler har ikke samme patientsikkerhed og samme sygepleje som patienter i det almene sundhedsvæsen. Det skriver dr.dk i en artikel, der blandt andet fortæller, at sundhedsmedarbejdere i Kriminalforsorgen ikke skal indberette UTH’er.

”Der er en række procedurer, der skal implementeres i fængslernes sundhedssystem, som mangler i dag. Der er behov for at man kigger på det sundhedssystem, der er opbygget i landets fængsler og sikre, at der findes ordentlige retningslinjer og systemer, siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg.

Jyderup Fængsel har aktuelt fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der blandt andet går på fejl og mangler i håndtering og opbevaring af medicin, fejl i journalføringen og manglende opfølgning på behandlinger. Styrelsen er i gang med at gennemgå en lang række fængsler, og det forventes, at der fremover kommer flere påbud.

”Det skal der selvfølgelig styr på, og alle retningslinjer skal følges. Men det kræver også, at man laver nogle bedre rammer, der tillader at der både er procedurer og tid til at udføre de helt basale sygeplejeopgaver. Styrelsens gennemgang viser tydeligt, at der er brug for at kigge nærmere på det sundhedssystem, der kører i regi af Kriminalforsorgen ”, siger Dorthe Boe Danbjørg.

Dansk Sygeplejeråd samler i løbet af efteråret fængselssygeplejerskerne til en temadag, hvor man vil sætte fokus på forholdene i landets fængsler.

Læs artiklen på dr.dk her