Sygeplejersker kan bidrage til tidligere diagnostik

Sygeplejersker skal spille en større rolle i diagnostikken i fremtidens sundhedsvæsen, og være krumtappen i udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Det var formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensens, budskab fra scenen i Meningsministeriet fredag morgen på Folkemødet 2019.

Oprettet: 14.06.2019
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk

”Det er afgørende, at vi sikrer, at alle de forskellige faggrupper bidrager til diagnostikken. Hjemmesygeplejens observationer skal med hele vejen ind på hospitalet og akutfunktionerne kan bidrage med en tidlig diagnostik i langt højere grad end i dag”, sagde Grete Christensen.

Debatten, der blev arrangeret af LEAD Agency og Roche, blev indledt med en demonstration af, hvordan ny teknologi kan bidrage til en tidlig diagnostik og være med til at sikre både en bedre behandling og udnyttelse af ressourcerne.

Ambulanceredder Kim Witting Hedegaard demonstrerede et mobilt apparat, der kan teste for blodpropper i ambulancen via en blodprøve. Overlæge på Aarhus Universitetshospital, Jacob Thorsted Sørensen, lagde arm til blodprøven og fortalte, hvordan den hurtige afklaring kan dirigere ambulancen direkte til et hjertecenter, hvis det er nødvendigt.

Derefter debatterede panelet, der bestod af Lone Sondrup fra Region Nordjylland, formand for Danske Regioners midlertidige prioriteringsudvalg, Henrik Ullum, overlæge på Rigshospitalet og formand for de Lægevidenskabelige selskaber, Jacob Bigum Lundberg, direktør i Næstved Kommune og Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, hvordan udviklingen i diagnostikken kan være med til at forme det fremtidige sundhedsvæsen.

”Hvis vi for alvor skal udvikle diagnostikken og udnytte alle faggruppers kompetencer bedre, så skal vi have styr på sektorovergangene i sundhedsvæsenet. Hvis der eksempelvis bliver taget en blodprøve i borgerens hjem, så skal de samme prøver ikke gentages unødigt på hospitalet. Det kræver, at kommuner og regioner taler meget bedre sammen i fremtiden, end man gør i dag og at informationerne bliver delt nemmere fremover. Derudover skal vi også forberede os på, at opgaverne i sundhedsvæsenet bliver fordelt helt anderledes i fremtiden, og jo flere opgaver, der flytter ud i kommunerne, jo vigtigere bliver de dygtige og kompetente sygeplejersker, der kan løse selvstændige opgaver”, sagde Grete Christensen.

diagnostik_blodproeve
Caption 
Overlæge Jacob Thorsted Sørensen (tv) og ambulanceredder Kim Witting Hedegaard.