Sygeplejersker kan nu tage ny specialuddannelse

Sundhedsministeren åbner for en styrket indsats mod det øgede pres fra kroniske patienter og psykisk syge med en ny specialuddannelse for sygeplejersker i kommuner og almen praksis.

Oprettet: 08.02.2018
Michael Bech, mib@dsr.dk

Det danske sundhedsvæsen bliver stærkt udfordret de kommende år. Et voksende antal ældre, kronisk syge og psykisk syge patienter kommer til at lægge beslag på flere ressourcer og kompetencer, end der er tilstede i sundhedsvæsenet nu.

Det fremtidsbillede har Sundhedsministeriet valgt at reagere på. Et udvalg har derfor været nedsat for blandt andet at komme med løsninger på, hvordan man styrker sundhedspersonalets kompetencer.

Læs rapporten fra Sundhedsstyrelsen: Rette kompetencer til rette opgaver

En af anbefalingerne fra udvalget er at oprette en specialuddannelse i borgernær sygepleje for sygeplejersker i kommuner og almen praksis. Og netop sådan en uddannelse bliver nu en realitet, oplyser sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

”Specialuddannelsen for sygeplejersker er et utrolig vigtigt skridt i et trængt sundhedsvæsen. Uddannelsen kan fremover være med til at sikre, at den rette viden og de rette kompetencer er på plads for borgere og patienter, når de har behov for behandling, pleje og rehabilitering,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

10 procent anslås at tage uddannelsen

Dansk Sygeplejeråd har længe efterlyst en specialuddannelse til sygeplejersker målrettet det nære sundhedsvæsen. Så der er glæde over gennembruddet. Sundhedsstyrelsens anbefalinger til uddannelsen ligger klar, og ministeren vil sætte skub i processen, så sygeplejerskerne hurtigst muligt kan komme i gang med at videreuddanne sig.

”Det handler om at komme hurtigt i gang med uddannelsen af sygeplejersker, for opgaverne er der allerede,” siger Grete Christensen, som i første omgang anslår, at omkring 10 procent af sygeplejerskerne, der arbejder i kommunerne og almen praksis, vil tage uddannelsen.

Den nye uddannelse skal understøtte arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, når der i fremtiden skal løses langt flere og mere komplekse opgaver i almen praksis og i kommunerne.

”Med udbredelsen af denne uddannelse kan vi også sikre et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde til gode for eksempel patienter med kroniske sygdomme og komplekse lidelser,” siger Grete Christensen.

 

Læs andre artikler relateret til emnet