Sygeplejersker med lette symptomer kan nu få tilbudt test

Sygeplejersker og andet sundhedspersonale med let til moderate symptomer, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektoren, kan henvises til test ifølge myndighedernes nye anbefalinger. Sygeplejerskernes formand, Grete Christensen, håber på hurtige forsyninger til tests, så ordene kan blive omsat til handling.

Oprettet: 22.03.2020
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

I en pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet fremgår det, at ministeren sammen med Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut og Lægemiddelstyrelsen har besluttet at føre en mere offensiv strategi for tests modsat tidligere udmeldinger.

”Vi er akut udfordret af en global mangel på testkapacitet. Det er imidlertid vores strategi, at langt flere skal testes for COVID-19 i Danmark”, siger sundhedsministeren, og henviser blandt andet til, at der konkret bliver samarbejdet med en række danske virksomheder om at omlægge produktion til såvel test som værnemidler.

Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen er nu:

  • Alle med mistanke om moderat til svær COVID-19 testes.
  • Fødende kvinder, der skal føde på en afdeling, hvor der er er mistanke om COVID-19, skal testes ud fra et forsigtighedsprincip.
  • Nyfødte børn skal testes, hvis de har symptomer.
  • Personer med let til moderate symptomer, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektoren, ældrepleje, arbejder med socialt udsatte eller andre nøglefunktioner kan henvises til test, hvis arbejdsgiveren vurderer, at det er hensigtsmæssigt for at få en hurtig raskmelding.
  • Behovet for test blandt sårbare grupper skal vurderes ud fra en lavere tærskel.

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, hilser den nye strategi velkommen:

”Det er godt nyt, at sundhedsmyndighederne ændrer strategi og vil teste flere – også blandt de sundhedsfaglige. Nu håber vi bare på hurtige forsyninger, så ordene kan blive omsat til egentlig handling.”

Onsdag i sidste uge udsendte Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer for test for corona. Men fredag erklærede Region Syd og Region Midt, at de ikke kunne efterleve styrelsen retningslinjer, og lørdag meddelte Danske Regioner, at på grund af forsyningsproblemer med testmateriale, kunne flere regioner få samme problem.  

Læs den præcise ordlyd af pressemeddelelsen fra sundheds- og ældreministeriet her