Sygeplejersker og læger har for lidt tid til at inddrage patienter

Tid, lokaler med ro og kendskab til redskaber er afgørende for, at sundhedsprofessionelle kan inddrage patienterne.

Oprettet: 19.11.2015

Sygeplejersker og læger vil gerne inddrage patienterne i behandling og pleje, men på mange afdelinger er der ikke lokalerne til det, og det kan også knibe med tiden til de nødvendige samtaler.  Det viser en ny undersøgelse gennemført af Danske Patienters Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS), Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd.

På trods af, at stort set alle adspurgte læger og sygeplejersker vurderer, at det kan forbedre kvaliteten af behandlingen at inddrage patienterne mere, så svarer halvdelen, at de fysiske rammer ikke lever op til behovene. Hver femte sygeplejerske og mere end hver fjerde læge mener ikke, at der er tid nok til inddragelse.

"Det er foruroligende tal. Hvis de sundhedsprofessionelle ikke kan tale med patienten under fortrolige og rolige forhold, så bliver det meget svært at sikre en ordentlig inddragelse – og det går ud over behandlingskvaliteten," siger formand Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd.

Inddragelse styrker patientsikkerheden
Over 80 procent af både lægerne og sygeplejerskerne vurderer, at patientsikkerheden bliver styrket gennem inddragelse. Og et meget stort flertal af læger og sygeplejersker støtter generelt patientinddragelse. De peger på, at det styrker patienterne i at drage egenomsorg, og at kvaliteten i behandling og pleje stiger. Desuden vurderer omkring halvdelen, at patientinddragelse kan frigøre ressourcer i afdelingen.

Danske Patienter, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd advarer mod at nedprioritere patientinddragelse, selv om sundhedsvæsenet er under pres af et stigende antal ældre og kronisk syge – og af stramme budgetter.

"At inddrage patienterne sikrer en bedre sammenhæng i behandlingen og betyder færre fejl og utilsigtede hændelser. Derfor er det vigtigt, at beslutningstagerne på både nationalt, regionalt og kommunalt niveau prioriterer området," siger formand Andreas Rudkjøbing fra Lægeforeningen.

Efterlyser mere viden
Undersøgelsen peger på, at omkring en tredjedel af de sundhedsprofessionelle efterlyser viden om metoder og redskaber til patientinddragelse.

"Viljen til at inddrage er der, men uden den tilstrækkelige viden om metoder til inddragelse af patienter bliver det svært for de sundhedsprofessionelle at gøre noget i praksis. Det er afgørende, at læger og sygeplejerske får adgang til viden om inddragelse og til redskaber, de kan bruge i det daglige arbejde," siger formand Lars Engberg fra Danske Patienter & ViBIS.

Danske Patienter, Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen har tidligere fremlagt fire anbefalinger til politikerne på Christiansborg med formålet om at styrke patientinddragelsen. Den nye undersøgelse understreger behovet for handling.