Sygeplejersker og læger testet positive

Flere sundhedsfaglige medarbejdere er fundet positive, efter at flere hospitaler har øget antallet af test for covid-19 blandt medarbejderne.

Oprettet: 28.03.2020
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

DR Nyheder har foretaget en rundspørge på landets hospitaler, som viser, at flere sygeplejersker, læger og andre sundhedsfaglige er smittet med covid-19. Det understreges, at man ikke kan påvise, om de syge sundhedsmedarbejdere er smittet på arbejdet eller i fritiden.

Ifølge rundspørgen er flere sygeplejersker på Rigshospitalets intensivafdeling smittet, og i Region Sjælland er 10 sundhedsfaglige medarbejdere smittet med covid-19. På Bispebjerg Hospital er otte ansatte på intensivafdelingen smittet, heriblandt den ledende overlæge.

Bispebjerg Hospital har ifølge DR Nyheder flest coronasmittede patienter i hovedstadsregionen på nuværende tidspunkt, og på intensivafdelingen er der 350 ansatte. Otte smittede er derfor et forholdsvist lille antal.

De smittede er fundet, efter at Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at flere sundhedsfaglige medarbejdere skal testes.

Test, test, test de sundhedsfaglige, som WHO anbefaler

For Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, bekræfter rundspørgen, at flere sundhedsfaglige medarbejdere bør testes straks. Flere regioner har meldt om øget testkapacitet, men alle hospitaler og kommunerne skal også med:

"Test af de sundhedsfaglige kan hurtigt afklare, om sygemeldte medarbejdere har covid-19, for har de ikke det, kan de hurtigere vende tilbage efter en sygemelding og hjælpe deres kolleger."

Vi må ikke slække på brugen af værnemidler

Med den viden, der findes nu om, at man kan være rask smittebærer, så gør det bare behovet for tilstrækkelige værnemidler endnu vigtigere, påpeger Grete Christensen.

"For at vi kan bidrage til, at regeringens nedlukning af Danmark ikke skal være forgæves, er det så vigtigt, at sundhedsmedarbejdere på hospitaler og i kommuner ikke bringes i situationer, hvor de skal gå på kompromis med retningslinjerne for brugen af værnemidler. Derfor er det glædeligt, at der er taget flere initiativer til at frembringe tilstrækkeligt med værnemidler, så vi ikke kommer i en mangelsituation, sådan som myndighederne frygtede for nogle dage siden," siger hun og tilføjer:

"Vi er nødt til at insistere på, at sygeplejersker og andre sundhedsfaglige medarbejdere skal kunne beskytte sig selv mod smitte, så vi kan passe på de syge uden at blive smittebærere og uden selv at blive syge.”

Formanden for landets intensivlæger, Joachim Hoffmann-Petersen, samstemmer og siger til DR Nyheder:

"Når man overholder forskrifterne, er det mit indtryk, at man kan føle sig tryg og sikker. Men det er vigtigt, at personalet har adgang til passende beskyttelsesudstyr, så de bliver udsat for så lille mængde virus som muligt."