Sygeplejersker opdaterer kompetencer regionalt

Færdighedsstationer er en måde at udvikle sygeplejerskers kompetencer på i Region Sjælland. En gruppe sygeplejersker har arbejdet med at udvikle et samlet program, der gennem en variation af metoder, f.eks. praktiske øvelser og læsning, skal øge kvaliteten i sygeplejen og arbejdsglæden hos sygeplejerskerne.

Oprettet: 30.06.2019
Jette Bagh, jba@dsr.dk
Michaela Lehmann, Elsebeth Heuser, Tina Bjerre og Jindra Svendsen (i forgrunden) er medicinske sygeplejersker i Region Sjælland

Viden, færdigheder og tilgang til patienten. Det er indholdet i en kompetenceudvikling, der kræver opdateret viden, afprøvning af praktiske færdigheder og systematisk vedligeholdelse. Kompetenceudviklingen i Region Sjælland startede i 2017 med fokus på pneumoni, diabetes, delirium og obstipation. I 2019 er fokus på fem nye skills stations: sepsis, ernæring, iv-adgang, terminal sygepleje og konfliktfyldte relationer. Inden dagen er der forberedelse i form af læsning af et kompendium om fokusområderne.img_0084_3

Til hver skills station er knyttet en træner/sygeplejerske, der sørger for at fremme læring og opnåelse af de læringsmål, der er udarbejdet inden for de enkelte fokusområder.

I 2018 har 750 sygeplejersker været igennem det evidensbaserede Skills Stations program, og de har været tilfredse med det, nervøse over det, men er også vokset gennem det.

Hvis den enkelte sygeplejerske har behov for det, bliver der efter kompetenceudviklingsdagen udarbejdet en uddannelsesplan.

Det regionale projekt er blevet til i et samarbejde med Beth Israel Deaconess Medical Centre, som er en del af Harvard Medical School i Boston, USA.  

Udstillingen af tre postere på ICN har formidlet den innovative kompetenceudvikling og givet de involverede mulighed for at fortælle detaljeret om den. Målet med den samlede indsats er at øge kvaliteten i sygeplejen.

I alt var syv medicinske sygeplejersker fra Region Sjælland med på ICN for at præsentere deres postere: Kristine Kjærgaard, Rikke Ulka, Pernille Würtz Boehm, Michaela Lehmann, Elsebeth Heuser, Jindra Svendsen og Tina Bjerre.