Sygeplejersker: Pårørende er en stor hjælp

Patienters pårørende er vigtige samarbejdspartnere, mener langt de fleste sygeplejersker ifølge en ny DSR-analyse. Men trods de gode intentioner føler mange pårørende sig overhørt.

Oprettet: 23.02.2017
Mads Mostrup Jensen, mmj@dsr.dk

Aktive pårørende er en gave for både patient og sundhedspersonale.

I en ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd siger otte ud af ti sygeplejersker, at pårørende er en vigtig kilde til viden om patientens helbred og at de pårørende hjælper patienten med at bevare overblikket over forløbet på tværs af sundhedsaktører.

Desuden mener to af tre sygeplejersker, at kommunikationen med patienten bliver lettere, når en pårørende bliver inddraget.

Men sygeplejerskernes gode intentioner bliver ikke altid ført ud i livet - i hvert fald ikke, hvis man spørger de pårørende. Ifølge undersøgelser fra TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed føler mange pårørende, at de ikke bliver lyttet til, når der træffes beslutninger. Hvis de bliver inddraget, er det kun som en arbejdsressource.

Sygeplejersker har barrierer

Sygeplejerske og ph.d. Barbara Voltelen har forsket i sygeplejerskers inddragelse af familiemedlemmer i patientforløb. Når samarbejdet fejler, skyldes det ifølge forskeren sygeplejerskernes barrierer: De svarer på de pårørendes spørgsmål, men de lytter ikke til den bekymring, der ligger bagved spørgsmålene.

”Det kan handle om, at sygeplejersker er bange for at åbne for nye problemstillinger, som de ikke selv kan styre, for de har rigeligt at lave i forvejen, og patienten er selvfølgelig nummer 1. Og så er sygeplejersker bekymrede for, om de risikerer, at de skal være omvandrende ordbøger, som skal kunne svare på alt,” siger Barbara Voltelen til fagbladet Sygeplejersken.

Barbara Voltelen er fortaler for en canadisk model til involvering af de pårørende, som herhjemme anvendes på hospitalerne Bispebjerg, Vejle, Odense og Svendborg. Her finder pårørende og sundhedspersonale i fællesskab frem til ressourcer hos hinanden, ligesom familien får mulighed for at reflektere og se nye muligheder.

Større rolle til pårørende

I det hele taget er der store perspektiver i at inddrage de pårørende mere i processen, mener professor Regner Birkelund, der er tilknyttet Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet. Blandt kan pårørende fungere som en slags koordinatorer mellem primær og sekundær sektor, påpeger han.

Regner Birkelund ser allerede nu tegn på, at pårørende kommer til at spille en større rolle i fremtidens sundhedsvæsen.

”Det kan vi se af politiske dokumenter som for eksempel Kræftplan IV, hvor det betones, at sundhedsvæsenet i endnu højere grad skal involvere patienter og pårørende. Jeg tror, vi fremadrettet vil se, at der sker en ændring af opfattelsen af pårørende overalt i sundhedsvæsenet,” siger professoren til Sygeplejersken.

Læs mere om sygeplejerskes samarbejde med pårørende i næste nummer af Sygeplejersken, der udkommer fredag 24. februar