Sygeplejersker presses til selvcensur

Det er helt afgørende for udviklingen i sundhedsvæsenet, at kritik kommer frem – både internt og eksternt, lyder det fra Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd i et debatindlæg i Jyllands-Posten, søndag.

Oprettet: 30.10.2016

Debatindlæg af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, bragt i Jyllands-Posten søndag 30. oktober.

Kritisable forhold i sundhedsvæsenet kommer ikke frem i lyset, fordi sygeplejersker frygter at blive fyret eller på anden måde straffet for at bruge deres ytringsfrihed. Det viser en undersøgelse udført af Megafon og Dansk Sygeplejeråd i det seneste nummer af Sygeplejersken.

Der er tale om en selvcensur, som politikere og regioner bør tage særdeles alvorlig. Vigtig viden om patienternes sikkerhed og arbejdsmiljøet kommer ikke frem. Tag blot et af de eksempler, som sygeplejerskerne i undersøgelsen holder for sig selv:

»Det er dybt kritisabelt at forske på patienter, der er så alvorligt syge, at de ikke selv er i stand til at give tilsagn om deltagelse, og alligevel inkludere dem i forskningsprojekter, der indebærer blindforsøg med medicinering, og at man undlader at indhente tilsagn fra pårørende om, at deres nærmeste bliver indlemmet i forsøg,« skriver en sygeplejerske.

Andre sygeplejersker er tavse om højt arbejdspres, skjult overbelægning og udskrivelse af borgere, der ikke er færdigbehandlet. Og mest iøjnefaldende er sagen om unødig medicinering af intensivpatienter på grund af travlhed på Køge Sygehus. Her betalte patienterne en høj pris for, at ledelsen ikke reagerede på sygeplejerskers kritik af en uacceptabel faglig praksis, som blev begrundet i et ønske om at frigøre ressourcer.

Læs hele debatindlægget i Jyllands-Posten her.

Læs også: