Sygeplejersker rådgiver regeringer om holdbare løsninger

Danmark har endnu ikke en sygeplejerske, som er rådgiver for regeringen, men det har de i Irland og Wales. Her er en såkaldt Chief Nursing Officer, CNO, med til at sikre holdbare politiske sundhedsstrategier. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler, at alle lande får en CNO

Oprettet: 11.03.2019
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
De nordiske formænd i SSN og de øverstplacerede sygeplejersker, diskuterede på SSN-mødet, hvordan de kan etablere CNO-ordninger.

Irland og Wales er to eksempler på, at det har afgørende betydning, hvis man ansætter en sygeplejerske på øverste niveau som rådgiver for regeringen i politisk sundhedsstrategi. Sygeplejerskerådgiverne kaldes Chief Nursing Officers, CNO.  De kan rådgive i forhold til, hvordan sundhedsvæsenet kan tage sig af et stigende antal ældre og kronisk syge i en tid, hvor der mangler arbejdskraft. De kan også hjælpe til at finde gode løsninger inden for kvalitetssikring og patientsikkerhed.

En stærk stemme

Danmark har endnu ikke etableret en CNO-ordning, mens Norge og Sverige har taget de første skridt.  I begyndelsen af marts holdt de nordiske sygeplejerskeorganisationer i SSN møde i Stockholm, hvor CNO var på dagsordenen til en workshop. Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, deltog på mødet.

"Det er meget vigtigt, at sygeplejersker har en stærk stemme i sundhedsvæsenets øverste ledelse, så beslutninger ikke kun er baseret på økonomisk effektivitet, eller kun på et behandlingsperspektiv. Beslutninger skal også tage højde for sammenhængen i sundhedsvæsenet.

Sygeplejersker er ledere af sygeplejen, og derfor er det naturligt, at vi får indflydelse og kan påvirke beslutningerne på alle niveauer. Men det kræver, at vi sidder med ved bordet - også på højeste niveau, hvor beslutninger træffes,” siger Grete Christensen.

De nordiske sygeplejerskeorganisationer arbejder for at skabe synlighed om betydningen af sygeplejersker og CNO gennem kampagnen Nursing Now Nordic.

Sygeplejersker udgør halvdelen af arbejdsstyrken

Sygeplejersker udgør på verdensplan halvdelen af arbejdsstyrken i sundhedsvæsenet globalt set, og de er repræsenteret overalt. Derfor anbefaler Verdenssundhedsorganisationen, WHO, at alle lande ansætter en sygeplejerske på højeste niveau for at sikre den overordnede koordinering og kontinuitet. WHO har også i 2015 udsendt en manual til at etablere ordningen.

Den internationale sygeplejerskeorganisation, ICN, forsøger i samarbejde med WHO at skabe opmærksomhed om betydningen af at investere i sygeplejersker, herunder CNO.  I fællesskab har de igangsat kampagnen Nursing Now - hvor Nursing Now Nordic hører under. Målet er, at 75 procent af verdens lande har en CNO ved udgangen af 2020. 

Læs om kampagnen Nursing Now og Nursing Now Nordic

Læs mere om kampagnen Nursing Now