Sygeplejersker skal have lov til at bruge deres kompetencer

Hvis sygeplejersker får lov at bruge deres kompetencer, bliver sundhedsvæsenet bedre for borgerne. Det var Dansk Sygeplejeråds budskab på Region Sjællands konference; ”Slip de sundhedsfaglige kompetencer løs”.

Oprettet: 27.11.2019
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk

Sundhedsvæsenet har et kæmpe potentiale i de medarbejdere, der allerede i dag tager sig af borgerne på sygehuse og i kommunerne. Borgerne får et bedre sundhedsvæsen, hvis der bliver set bredere på faggrænserne, så medarbejderne kan bruge og udvikle flere af deres færdigheder og kompetencer.

Det var budskabet på Region Sjællands nationale konference "Slip det Sundhedsfaglige potentiale løs", som onsdag samlede godt 100 beslutningstagere og eksperter fra regioner og kommuner, fagforeninger og uddannelsesinstitutioner.

- Vi vil skabe et bedre arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet ved at bruge faggrupperne bedre og bredere. Selvfølgelig med respekt for de særlige kvaliteter og fagligheder, som medarbejderne på sygehusene og i det nære sundhedsvæsen har hver især. Jeg anerkender, at arbejdspresset er stort i den offentlige sektor. Det betyder, at vi hele tiden, også fra politisk side, skal skabe et godt arbejdsmiljø for dem, der skal levere offentlige ydelser. Medarbejderne skal trives og have rum til at bruge alt det, de kan, siger regionsrådsformand Heino Knudsen, der var vært for konferencen.

Kvaliteten skal holde

Over hele landet er der mangel på læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andet sundhedspersonale, og hverken uddannelsesinstitutioner eller sundhedsbudgetter kan følge med efterspørgslen i en tid, hvor der blive flere borgere med behov for behandling og sundhedspleje. Formålet med konferencen var derfor at tænke ud af boksen. Det handler ikke om at sænke kvaliteten eller overflødiggøre faggrupper - men om at se på, om der kan arbejdes og samarbejdes anderledes på sundhedsområdet, både i staten, kommuner og regioner. Alt sammen til gavn for sundhedsmedarbejdernes arbejdsmiljø og derved også for patienterne og kvaliteten i behandlingstilbuddene.

- Jeg ser et stort potentiale for at gøre mange ting enklere og smartere i sundhedsvæsenet ved at vise medarbejderne tillid. For eksempel skal sygeplejersker i dag ofte spørge en læge om lov, for at løse de opgaver, de er uddannet til. Det er en tidsrøver, og vi kan bruge både sygeplejerskernes og lægernes faglighed klogere. Derfor er jeg også glad for, at Region Sjælland har taget initiativ til, at vi i fællesskab kan finde gode måder at udnytte kompetencerne i sundhedsvæsenet bedre, siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, der medvirkede i konferencens paneldebat.

Sund fornuft

For Heino Knudsen er bredere brug af faggrupperne en politisk ambition, som skal sikre et godt arbejdsmiljø. Det er ikke en nødløsning, understreger han, men derimod sund fornuft, der gør det muligt at skabe et godt arbejdsmiljø og en høj kvalitet i opgaveløsningen. Region Sjælland har igangsat en kompetenceindsats, hvor brug af flere faggrupper er et af omdrejningspunkterne.

- Der er allerede meget i gang, både i Region Sjælland, i andre regioner og i kommunerne. Vores mål med konferencen har været at gøre opmærksom på det, blive klogere, inspirere hinanden og få sat gang i det, der skal til for at blive endnu bedre for borgernes skyld. Sundhedsvæsenet handler om mennesker. Om borgere og om vores medarbejdere. Jeg mener, borgerne får et bedre sundhedstilbud, hvis regionerne og kommunerne hver især fokuserer på at fastholde de dygtige medarbejdere, som vi allerede har og give dem gode udviklingsmuligheder og et godt arbejdsmiljø, i stedet for at bruge kræfterne på at konkurrere med hinanden om at rekruttere flere folk, siger regionsrådsformanden.

Konferencen "Slip det sundhedsfaglige potentiale løs" kommer i forlængelse af regeringens økonomiaftaler med regioner og kommuner, som sætter fokus på forløsning og udvikling af medarbejdernes kompetencer, dels gennem mere tillid, mindre bureaukrati og et nuanceret syn på de rekrutteringsudfordringer sundhedsområdet står overfor.