Sygeplejersker skal ikke tåle at arbejde alle vegne

Danske Regioner har valgt at erklære sig enig med Dansk Sygeplejeråd i en voldgiftssag, hvor en radiograf var blevet pålagt at arbejde på alle hospitalets afdelinger og lokaliteter. Vigtig sejr for alle sygeplejersker på det regionale område, mener DSR´s formand, Grete Christensen.

Oprettet: 16.09.2019
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Danske Regioner har indset, at de ikke kan pålægge sygeplejersker og radiografer tjeneste på alle afdelinger og lokaliteter.

En radiograf og medlem af Radiografrådet var blevet ansat på Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk afdeling på Herlev/Gentofte Hospital, men i ansættelsesbrevet fremgik det, at radiografen kunne arbejde på alle afdelinger eller lokaliteter. Herlev/Gentofte Hospital har fælles ledelse men to adresser. 

Dansk Sygeplejeråd har varetaget sagen for Radiografrådet, og protesterede over, at ansættelsesbetingelserne er i strid med overenskomsten, som både gælder sygeplejersker og radiografer. Danske Regioner har nu valgt at erklære sig enige med Dansk Sygeplejeråd. Det betyder, at en sygeplejerske eller en radiograf ikke kan ansættes med det vilkår, at man kan pålægges tjeneste på alle hospitalets afdelinger og lokaliteter.

Det har betydning for privatliv, arbejdsglæde og patientsikkerhed

Sagen har betydning for sygeplejersker, fordi Herlev/Gentofte Hospital senere har brugt samme vilkår over for nogle sygeplejersker. Hospitalet er nu forpligtet til at rette op på forholdet.

Fællestillidsrepræsentant-suppleant for sygeplejersker og radiografer, Zenia Foskjær, mener, at sagens afgørelse vil få afgørende betydning for arbejdsglæden.

”Sygeplejersker har et privatliv ved siden af arbejdet, hvor det kan have store omkostninger, hvis der bare ændres på lokaliteterne for deres fremmøde. Selvfølgelig har vi brug for tætte kolleger og et trygt fællesskab at udvikle sygeplejen i,” siger Zenia Foskjær.

Hun mener også, at det en fordel for patienten, at sygeplejersker arbejder med kendte kolleger.

”Det gavner patientsikkerheden, at man arbejder blandt kolleger, hvor man kender hinandens kompetencer, og hvor alle kender den specifikke afdelings procedurer,” siger Zenia Foskjær.

Formanden: Vigtig sejr for alle sygeplejersker i regionerne

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, er tilfreds med Danske Regioners tilslutning.

”Det er en vigtig sejr for alle sygeplejersker, ansat på det regionale område. Vi har fået arbejdsgiverne til at indse, at de ikke kan pålægge vores sygeplejersker tjeneste på alle afdelinger og alle lokaliteter på et hospital. Det er væsentligt både for vores medlemmers arbejdsmiljø og for patientsikkerheden,” siger Grete Christensen.

Dansk Sygeplejeråd råder alle sygeplejersker til at tjekke alle bestemmelser i ansættelseskontrakten, både ved ansættelsen og hvis der sker ændringer. Er man i tvivl om noget, kan man få hjælp af sin tillidsrepræsentant eller sin lokale kreds.

Læs mere om krav om større fleksibilitet her