Sygeplejersker skal indtænkes i fremtidens diagnostik

Øgede diagnosticeringsmuligheder omhandler ikke alene medicinsk diagnostik, men skal tænkes som en større helhed. Det var budskabet fra Grete Christensen på en konference om diagnostikkens rolle i fremtidens sundhedsvæsen.

Oprettet: 14.03.2019
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk
Foto: Rudi Damkjær
Paneldebat ved konference om fremtidens diagnostik på Børsen onsdag den 13. marts 2019.

Der er stort potentiale i at tænke diagnosticering såvel tværfagligt som tværsektorielt. Hvis vi arbejder sammen – på smartere vis – så er det en del af vejen henimod bedre forløb.” Sådan sagde formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen i paneldebatten på en konference om fremtidens diagnostik onsdag den 13. marts.

Konferencen blev afholdt på ”Børsen” i København og var arrangeret af medicinalfirmaet Roche, der har finansieret en rapport om diagnostikkens rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Rapporten, der er lavet af Lead Agency, består af interviews med 25 bidragsydere fra forskellige dele af sundhedsvæsenet, herunder Dansk Sygeplejeråd.

En af de vigtigste pointer var, at den teknologiske udvikling tilbyder flere og flere hjælpemidler til at foretage diagnoser hurtigere og tættere på borgeren, og derfor er der et kæmpe effektiviseringspotentiale i at sprede diagnostikken ud på flere faggrupper.

”Jeg tror, at vi skal indse, at det ikke er forbeholdt læger at diagnosticere. Læger diagnosticerer sygdomme – men der er mange andre tilstande, der kan diagnosticeres af sygeplejersker. Sygeplejerskerne vil have en central rolle ved diagnosticeringsmulighederne i et fremtidigt sundhedsvæsen i forhold til det præhospitale område. Øget diagnosticeringsmuligheder omhandler ikke alene medicinsk diagnostik, men skal tænkes som en større helhed, der også omfatter diagnostik eksempelvis i forhold til pleje- og omsorgsbehov hos borgerne i det nære sundhedsvæsen”, sagde Grete Christensen.

Paneldebatten på konferencen bestod af Grete Christensen, Henrik Ullum, formand for Lægevidenskabelige Selskaber, og Karin Friis Bach, formand for Dansker Regioners Sundhedsudvalg. Debatten kredsede især om, hvordan vi sikrer en rettidig diagnosticering, der kan foregå hurtigere og nemmere.

”Det er vigtigt også at medtænke sygeplejerskernes fremtidige muligheder for selvstændigt at kunne justere pleje og behandling på baggrund af en sygeplejefaglig vurdering. Blandt andet ved at give sygeplejersker et selvstændigt virksomhedsområde og udnytte den nye uddannelse til APN-sygeplejerske.

Der vil ved fremtidige øgede diagnosticeringsmuligheder være et øget behov for vejledning og undervisning af patienter forud for og efter diagnosticeringen. Her kan sygeplejerskerne også spille en central rolle i forbindelse med koordinering, systematisering og lokal diagnostik”, sagde Grete Christensen.

Rapporten, der blev fremlagt på onsdagens konference, fremsætter seks konklusioner om diagnostik, det anbefales at tage med i overvejelserne, når fremtidens sundhedsvæsen skal indrettes;

  • Diagnostik udvikler sig hurtigt i kraft af nye teknologiske muligheder.
  • Diagnostikken er nøglen til sammenhæng og prioritering af ressourcer.
  • Kompetencer til at håndtere diagnostiske løsninger søges
  • Der er stor variation i implementeringen af diagnostiske løsninger.
  • Diagnostikken er ikke synlig i prioriteringsdebatten.
  • Der er behov for en mere systematisk tilgang.

Rapport om fremtidens diagnostik fra LEAD/Roche