Sygeplejersker spiller nøglerolle når medicinforbruget skal ned

Sygeplejersker i aften- og weekendvagter er efterspurgte blandt plejecenterledere. På seniorcenteret Bakkegården i Gladsaxe Kommune har sygeplejersker i dag-, aften- og weekend-bemandingen ført til et lavt forbrug af antipsykotisk medicin blandt beboere med demens. 

Oprettet: 08.12.2016
Maya Bille, mbi@dsr.dk og Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Alt for mange demente får antipsykotisk medicin. Det mener regeringen, som vil halvere antallet af demente, der får antipsykotisk medicin i 2025. Et af de steder, der netop har et lavt forbrug af antipsykotisk medicin, og har sygeplejersker ansat til at dække både dag-, aften- og weekendvagter er seniorcenteret Bakkegården i Gladsaxe Kommune, som omtales i Jyllands-Posten i dag. Her oplever sygeplejerske og centerleder på seniorcenteret Bakkegården Mette Thoms, at det er afgørende, at plejecentret er velbemandet af sygeplejersker, hvis brugen af antipsykotisk medicin blandt demente skal udfases.

”Borgerne kan få bivirkninger af medicinen, og det bør vi ikke udsætte dem for. Det er uetisk at give unødvendig medicin, når vi med socialpædagogisk tilgang kan skabe en god hverdag for borgerne,” siger Mette Thoms.

Hun mener, at Bakkegårdens sygeplejerskenormering er afgørende for at det har været muligt at sætte medicinforbruget ned. 

En spørgeskemaundersøgelse blandt plejecenterledere foretaget af Dansk Sygeplejeråd viser, at 29 pct. af plejecenterlederne har fastansatte sygeplejersker i aftentimerne, men yderligere 33 pct. ønsker at have sygeplejersker ansat til at dække dette tidsrum. Også i weekenderne ser mange af lederne det som en god idé at have sygeplejerske ansat. Her svarer 26 pct. af de 67 pct., der ikke har plejecentersygeplejersker i dagtimerne i weekenden, at de ser dette som ideelt, hvis kvalitet i behandling og pleje skal sikres.

Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen er helt enig i at netop sygeplejerskers sundhedsfaglige viden på plejecentrene er afgørende for at nedbringe medicinforbruget hos demente, fordi sygeplejerskerne kan koble deres viden til dét, de oplever med de demente beboere, have kontakten med den praktiserende læge og tage ansvar for den behandling, der bliver sat i værk. 

»Et fagligt løft på plejecentrene vil både kunne begrænse brugen af antipsykotisk medicin og omfanget af indlæggelser,« siger Grete Christensen.

Bakkegården har status som demenscenter og de 107 beboere er alle demente og mange af dem svært. Ni af beboerne behandles med antipsykotisk medicin og fem beboere, der har psykiatriske lidelser behandles med antipsykotisk medicin, ifølge centrets nylige optælling. Alt i alt ca. 13 pct. af det samlede beboerantal. Forbruget ligger under landsgennemsnittet, hvor ca. 20 pct. af beboerne i plejebolig får antipsykotisk medicin, ifølge Sundheds- og Ældreministeriets statusrapport om demens fra maj 2016. Hvis tallet skal halveres, skal flere sygeplejerskerne på banen på plejecentrene, konstaterer Grete Christensen.

 

Notat tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentre 2016.pdf

Artikel i Jyllands-Posten: En varm hånd i stedet for piller (kræver log-in)