Sygeplejersker tager ansvar hver dag

Sygeplejersker og DSR har gjort alt, der står i deres magt for at tage ansvar for den kritiske situation på Holbæk Sygehus, men hverken hospitalsledelsen eller den politiske ledelse har ønsket at lytte. Det skriver Grete Christensen og Dorte Steenberg i debatindlæg i Sjællandske.

Oprettet: 07.05.2018

Debatindlæg bragt i Sjællandske den 7. maj 2018. Skrevet af Grete Christensen og Dorte Steenberg, hhv. formand og næstformand i Dansk Sygeplejeråd på baggrund af debatindlæg bragt den 3. maj af Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland.

"Det er ubegribeligt, at regionsrådsformand Heino Knudsen (S) 3/ 4 på debatsiden stadig ikke anerkender, at Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer, at der er "problemer af større betydning for patientsikkerheden" på Holbæk Sygehus, men i stedet fortsætter hospitalsledelsens linje om, at der er tale om midlertidig "serviceforringelse". Ubegribeligt, fordi personalet på medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus siden 2016 har forsøgt at råbe ledelsen op og få fokus på de massive problemer med overbelægning. Ubegribeligt, fordi sygeplejerskerne har forsøgt at gøre opmærksom på, at de ikke kan leve op til deres lovpålagte ansvar som autoriseret sundhedspersonale under de vilkår, de bliver pålagt af ledelsen.

Ubegribeligt, fordi det ikke burde være nødvendigt, at såvel Arbejdstilsynet som Styrelsen for Patientsikkerhed entydigt pålægger hospitalsledelsen ansvaret og udstikker strakspåbud, før der handles.

Sygeplejerskerne og DSR har derfor gjort alt, der står i deres magt for at tage ansvar, men hverken hospitalsledelsen eller den politiske ledelse har ønsket at lytte. DSR har igen og igen gjort opmærksom på de landsdækkende problemer med kapaciteten på de medicinske afdelinger på en konstruktiv måde. Tilbage i vinteren 2013 foreslog DSR sammen med Lægeforeningen og Danske Patienter en hjælpepakke mod overbelægning på medicinske afdelinger med syv anbefalinger, som bl. a. anbefalede et her-og-nu-stop for nedlæggelse af medicinske senge.

Alligevel valgte Region Sjælland at lukke de akutte medicinske senge i Roskilde i 2016, ligesom fx Aalborg Universitetshospital, som Heino Knudsen henviser til, lider under at Region Nordjylland har lukket akutte medicinske senge på flere af de mindre hospitaler siden 2013. Lukningen af medicinske senge foregår i øvrigt bredt i hele landet på trods af at gruppen af ældre borgere som især har behov for indlæggelse vokser markant i disse år.

Meget konstruktive

DSR og sygeplejerskerne på de medicinske afdelinger har således været » i arbejdstøjet « , som regionsrådsformanden skriver, vi skal tage på, hver dag i mange år for at påpege, at manglende kapacitet, dårlig normering og overbelægning går ud over kvalitet og patientsikkerhed.

DSR anerkender, at udfordringerne på landets medicinske afdelinger ikke er et problem, regionerne alene er ansvarlige for, men at man landspolitisk også må sørge for, at regionerne har de rette økonomiske rammer til at kunne adressere presset på kapaciteten.

Vi oplever derfor os selv som meget konstruktive, men vi har også et ansvar over for sygeplejerskerne og patienterne på de medicinske afdelinger i hele landet, herunder også på Holbæk Sygehus. Og så siger vi i øvrigt tak for invitationen til dialog. Det er som oftest der, løsningerne bliver fundet.

Vi ville bare ønske, at regionen havde taget imod vores invitation til dialog meget tidligere - for både de ansatte og patienternes skyld."