Sygeplejersker udfører flere læge-opgaver

Hver tredje kommune har indgået aftaler om at hjemmesygeplejersker løser lægeopgaver på rammedelegation

Oprettet: 14.02.2017
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Sygeplejersker løser flere læge-opgaver i kommunerne. En ny rundspørge fra KL´s blad Momentum viser, at hver tredje kommunale sundhedsforvaltning har indgået aftaler om rammedelegation med en eller flere af kommunens alment praktiserende læger. Yderligere 24 procent af kommunerne vil indgå aftaler om rammedelegation inden for de næste seks måneder. 

Udviklingen afspejler et højt pres på det kommunale sundhedsvæsen, mener næstformand for Dansk Sygeplejeråd Dorte Steenberg.

”Med den hast som patienter udskrives med fra hospitalerne, er det for så vidt positivt, at kommunerne beder om flere rammedelegationer. Men det er den næstbedste løsning. Den bedste løsning er, hvis sygeplejersker får kompetencer til inden for afgrænsede områder at sætte behandling i gang og justere i medicin. Det kan for eksempel være noget så banalt som at tage et blodsukker eller justere i medicin til en lungepatient, ” siger Dorte Steenberg.

Hun henviser til, at det er en praksis som er kendt fra udlandet, og som betyder at de samlede kompetencer i sundhedsvæsenet udnyttes langt bedre.

Specialuddannelse i kommunal sygepleje

Dorte Steenberg peger på, at patienterne skal have sikkerhed for kvalitet i plejen og behandlingen, uanset hvor i sundhedsvæsenet opgaverne løses. Det kræver, at personalet er klædt på til at varetage de nye opgaver. For sygeplejersker i hjemmesygeplejen er der brug for en specialuddannelse i kommunal sygepleje og for en videreuddannelse af sygeplejersker med udvidede kompetencer til at vurdere, diagnosticere, ordinere undersøgelser og justere i behandlingen af patienterne inden for et afgrænset område.
 
Udviklingen med at flere patienter udskrives tidligere og med mere komplekse behov har fundet sted i flere år og stiller krav til de faglige tilbud i kommunerne. I en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd, foretaget af Megafon i 2016, svarer 83 pct. af de kommunalt ansatte sygeplejersker, at de har behov for et kompetenceløft inden for et eller flere af områderne for at kunne varetage sygepleje på et fagligt forsvarligt niveau. Behovet for kompetencer spænder bredt og omfatter bl.a. psykiatri, palliation, sårbehandling og demens.

Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred og formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, siger til Momentum, at han ser gerne, at rammedelegationer bliver udbredt til flere kommuner, end det er tilfældet i dag. Det vil gøre det nemmere for kommunerne i det daglige at give borgerne den rette behandling i rette tid og betyde, at borgerne kan blive længere i hjemmet og i sidste ende også undgå unødige indlæggelser.

Læs artiklen i Momentum: ”Hjemmeplejen udfører lægeopgaver i hver tredje kommune”

Læs Dansk Sygeplejeråd: Fokus på kvalitet og faglighed