Sygeplejersker varsler konflikt

Dansk Sygeplejeråds Hovedbestyrelse har i dag afsendt konfliktvarsel til arbejdsgiverne. ”Vi ser ingen anden udvej”, siger DSR formand, Grete Christensen.

Oprettet: 22.04.2021
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk
Ok18. Sygeplejersker foran Forligsen
Foto: Morten Jakobsen

Efter at et flertal af DSR’s medlemmer stemte nej til OK21-resultatet, har formandskabet i Dansk Sygeplejeråd afsøgt mulighederne for en forhandlingsløsning med arbejdsgiverne, og derfor afsendte Dansk Sygeplejeråd torsdag konfliktvarsel til arbejdsgiverne.

”Vores krav til arbejdsgiverne er en større lønmæssig anerkendelse til sygeplejerskerne, og at vi sender en fælles appel fra overenskomstparterne til Christiansborg om trepartsforhandlinger, hvor parterne i fællesskab forpligter sig til at arbejde for at indhente sygeplejerskernes historiske lønefterslæb,” siger Grete Christensen.

Hun uddyber:

”Sygeplejerskerne oplever ikke – og har ikke gjort det i årtier - at få den nødvendige, lønmæssige anerkendelse for deres kompetencer og det ansvar, de løfter hver dag. Den voksende utilfredshed kan få stor betydning for hele samfundet. Hvis vi ikke får taget et opgør med uligelønnen i Danmark, kan det blive endnu vanskeligere at rekruttere og fastholde medarbejdere i fag med lønefterslæb, og unge mennesker kan få en oplevelse af, at uddannelse ikke kan betale sig på vores område.”

Coronapandemien har også præget stemningen, forklarer formanden:

”Det har været et hårdt år for sygeplejersker. Under Coronapandemien har mange sygeplejersker stået i frontlinjen og er blevet presset til det yderste. Ikke desto mindre har de imod alle odds leveret en ekstraordinær indsats og udvist stor fleksibilitet. I det lys er overenskomstresultatet en stor skuffelse for mange, siger Grete Christensen.

Om appellen til Christiansborg forklarer Grete Christensen:

”Det er ikke rimeligt at andre offentligt ansatte skal bøde for at rette op på et historisk lønefterslæb for sygeplejersker og andre traditionelt kvindedominerede fag. I forhold til arbejdsgiverne, så anerkender vi, at de har prøvet og gerne vil give sygeplejerskerne en højere løn. Men ligesom os, kæmper de med et system, der ikke kan løse det her problem. Derfor har vi en fælles udfordring, og den vil vi gerne tage op sammen med arbejdsgiverne overfor politikerne på Christiansborg.”

Konflikt – hvad sker?

I forbindelse med, at konfliktvarsel er sendt afsted, har hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd besluttet at varsle konflikt for 10 % af medlemmerne ansat i kommuner og regioner.

Konsekvensen af konfliktvarslet betyder, at Dansk Sygeplejeråd fra midnat mellem torsdag d. 20. maj og fredag d. 21. maj vil kunne påbegynde den lovligt varslede konflikt.

Grete Christensen vil ikke på forhånd udelukke et forhandlingsresultat. Tværtimod håber hun, at arbejdsgiverne vil komme til forhandlingsbordet og at en konflikt kan afværges:

”Vi repræsenterer sygeplejerskerne, som samtidig er arbejdsgivernes medarbejdere. Jeg er sikker på at vi har en fælles interesse i at finde en løsning – af hensyn til at kunne fastholde sygeplejerskerne og naturligvis til gavn for det samlede sundhedsvæsen.”

Historisk lønefterslæb skal løses politisk

Dansk Sygeplejeråd lancerede i begyndelsen af året kampagnen #Lønløftet for at skabe politisk opbakning i Folketinget til at påtage sig ansvaret for at gøre op med det historiske lønefterslæb, som betyder, at lønnen til sygeplejersker og andre traditionelt kvindedominerede fag halter bagud typiske mandefag med 15-20 procent. Institut for Menneskerettigheder gentog i december 2020, hvad Lønkommissionen af 2008 konkluderede: at der er et lønefterslæb og at det ikke kan løses indenfor rammerne af overenskomstforhandlingerne, og som derfor skal løses politisk.

Reguleringsordning straffer dobbelt

Ud over at den økonomiske ramme var utrolig smal for forhandlingerne med de offentligt ansatte, er det også faldet mange sygeplejersker for brystet, at den såkaldte reguleringsordning opleves som en dobbelt straf.

Her kan konflikten ramme