Sygeplejerskernes pensionskasse investerer grønt

Pensionskassen PKA har investeret 3,5 milliarder kroner i grønne obligationer udstedt af den hollandske regering. Pengene skal bruges til solcelleparker, vindmølleparker, boligrenoveringer, udvikling af jernbanenettet og beskyttelse mod oversvømmelser.

Oprettet: 28.01.2020
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Sygeplejersker og andre medlemmer af PKA ønsker grønne investeringer.

Pensionskassen PKA, der sørger for pension til sygeplejersker, socialpædagoger, fysioterapeuter og farmakonomer, har besluttet at investere yderligere 1,5 milliarder kroner i grønne obligationer, og har nu for i alt 3,5 milliarder kroner grønne obligationer.

Det er den hollandske regering, der har udstedt de grønne obligationer, hvor staten låner penge og tilbagebetaler med renter. Pengene må kun bruges på grønne projekter.

Sygeplejersker tænker grønt

PKA har valgt at investere i grønne obligationer, fordi det er et ønske fra medlemmerne.

”Obligationer er et investeringsområde, der helt naturligt fylder meget i en pensionskasses investeringer, og derfor er det vigtigt, at vi også tænker det ind i vores arbejde med klimainvesteringer. Vi kommer ikke til at gå på kompromis med krav til afkast og risiko, men vi har det sådan, at hvis vi står med to ens obligationer, hvor den ene er grøn, og den anden ikke er, så vælger vi den grønne,” siger administrerende direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen i PKA´s nyhedsbrev.

PKA har planer om at investere mere i grønne obligationer i de kommende år. Endnu er det ikke muligt at investere i grønne obligationer til at finansiere offentlig grøn omstilling i Danmark.

Finansministeriet nedsat en arbejdsgruppe, der over de næste to år skal undersøge muligheden for en lignende model i Danmark.

Læs mere om PKA´s klimavenlige investeringer 

Læs mere om sygeplejerskers pension