Sygeplejerskers ytringsfrihed skal styrkes

Dansk Sygeplejeråd styrker indsatsen for medlemmers og tillidsvalgtes mod til at ytre sig. Det blev enstemmigt besluttet på kongressen tirsdag.

Oprettet: 17.05.2022
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Nicoline Olsen Sjøberg blev fyret efter at have udtalt sig kritisk. Hun er ikke den eneste.
Foto: Søren Svendsen

I Danmark har vi ytringsfrihed. Men ikke altid frihed for de negative konsekvenser, der kan følge med, når man vælger at ytre sig som sygeplejerske.

Derfor skal Dansk Sygeplejeråd styrke indsatsen for medlemmers og tillidsvalgtes mod til at ytre sig. Det blev vedtaget på DSR’s kongres tirsdag.

Først på talerstolen var Nicoline Olsen Sjøberg fra Kreds Hovedstaden, der motiverede det oprindelig forslag. Hun har selv oplevet at blive fyret fra sit første job efter at have ytret sig kritisk om at være blevet kaldt i coronaberedskab som helt nyuddannet sygeplejersker.  

”Min sag er jo desværre ikke enestående. Jeg har været tilbage og kigge på nogle af de beskeder, jeg modtog sidste vinter. 48 sygeplejersker har skrevet til mig om lignende oplevelser. De har ytret sig kritisk og er blevet kaldt til kammeratlige samtaler, fået advarsler, blevet fyret og ligefrem blacklistet.”

”Hvis vi fortsat vil have sygeplejersker til at stille op, så skal vi have en fagforening, der bakker op, hvis og når det bliver nødvendigt,” lød det Nicoline Olsen Sjøberg.

_22b2266w

Det er ikke nye regler, der er brug for

Herefter fortsatte mere end en times debat med mange indspark, og hvor alle var enige om, at det er vigtigt at støtte sygeplejerskernes ytringsfrihed. Derimod var der forskellige syn på, hvad det er, der skal til. Derfor blev det oprindelige forslag også ændret, så indsatsen ikke bliver med fokus på regler og procedurer.

Noget der blandt andet blev argumenteret for af Jacob Damborg Gøtzche fra Kreds Midtjylland. Han er tidligere og mangeårig FTR og har i den forbindelse udtalt sig mange gange, uden at det har givet problemer.

”Jeg har rigtig stor sympati for forslaget, og det er rigtig svært ikke at stemme for, men så alligevel. Det er ikke flere regler, og retningslinjer og procedurer, der løser det her problem.”

”Vi skal sætte ind et andet sted. Vi skal bruge TR-systemet, og vi skal bruge det, styrke det og forbedre det,” sagde Jacob Damborg Gøtzche.

Reglerne er på plads - men vi skal blive bedre til at udfolde dem

Til sidst samlede Grete Christensen op på debatten med at slå fast, at der nok ikke var en eneste i lokalet, som ikke er enig i, at det her er vigtigt. Derfor har det også været oppe før, og der er allerede lavet indsatser.

”Vi har jo rent faktisk gjort det meget tydeligt på DSRs hjemmeside, hvordan man skal forholde sig, og hvor det er, man kan søge hjælp henne. Tilbage står historierne om nogle rundt omkring, som enten ikke ved, at de kan få hjælp eller ikke får det, selv om de beder om det. Så vi har problemer med at udfolde det nogle steder i dagligdagen. Det skal vi ikke have.”

Derfor opfordrede Grete Christensen til en anderledes formulering af forslaget, da mange gerne vil arbejde videre med det. Det førte så til, at en af forslagsstillerne, Leif Nielsen fra Kreds Hovedstaden formulerede et nyt forslag, som var den tekst kongressen vedtog enstemmigt: ”Dansk Sygeplejeråd styrker indsatsen for medlemmers og tillidsvalgtes mod til at ytre sig”.