Sygeplejestuderende hylder deres kommende kollegaer

Igen i år har rekordmange studerende indstillet deres kliniske vejledere og praktiksteder til Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Oprettet: 24.11.2021
Camilla Bielski, cbi@dsr.dk

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) uddeler for 10. år i træk Sygeplejestuderendes Praktikpris. I år har SLS modtaget indstillinger fra hele 140 studerende, der hylder netop deres praktiksted. 

Som sygeplejestuderende er det altafgørende, at praktikstederne giver mulighed for god klinisk vejledning, et godt studiemiljø, fokus på uddannelse og gode læringsmuligheder. Derfor glæder det næstformand i SLS, Charlotte Gøtstad Sørensen, at rekordmange studerende igen i år har valgt at indstille deres kliniske vejledere og praktiksteder til Sygeplejestuderendes Praktikpris:

"Det er i praktikken, vi for alvor får koblet teori og praksis, og derfor er det så vigtigt, at vi har mulighed for at få god vejledning og feedback og reflektere sammen med vores kliniske vejledere og sygeplejerskerne, vi følger ude på afdelingerne. At så mange af mine medstuderende har valgt at indstille deres praktiksted, fortæller mig, at vi har nogle rigtige gode praktiksteder på tværs af landet, der gør en dyd ud af at klæde os godt på til arbejdet som fremtidens sygeplejersker. Derudover er det ingen hemmelighed, at trivslen blandt mine medstuderende har været svingende under coronanedlukningen. Derfor glæder det mig virkelig meget at læse, hvordan trivsel især er blevet prioriteret højt af praktikstederne”, fortæller Charlotte.

En jury af 11 sygeplejestuderende skal den kommende tid gennemgå de 140 indstillinger og udvælge tre praktiksteder, der er nominerede, i hver region. Senere skal selvsamme jury udvælge én vinder for hver region blandt de nominerede. Vinderne af Sygeplejestuderendes Praktikpris bliver offentliggjort i slut januar 2022.

Vi er deres kommende kollegaer

Fælles for de mange indstillinger er blandt andet ros til praktiksteder, der tager et kollektivt ansvar for at klæde studerende godt på og byde dem velkommen i det kollegiale fællesskab på afdelingerne. I flere af indstillingerne skriver studerende, at de tydeligt mærker, hvordan deres praktiksted gør meget ud af at løfte deres uddannelsesmæssige opgave.

Se de indstillede praktiksteder

Hovedstaden

 • Afdeling for blodsygdomme, klinik 4222 på Rigshospitalet
 • Plejehjemmet Ugandavej i Tårnby Kommune
 • Plejecenter Engholm i Allerød Kommune
 • Anæstesiologisk afdeling Z, Intensiv Terapiafsnit på Bispebjerg Hospital
 • Gastroenheden, sengeafsnit 324 på Hvidovre Hospital
 • Afdeling for Kræftbehandling, sengeafsnit 1 på Herlev Hospital
 • Intensiv afdeling (ZIT) på Bispebjerg Hospital Hospital
 • Akut intensiv døgnafsnit 168 på Psykiatrisk Center Glostrup
 • Ældrecenter Sydvestvej i Glostrup Kommune
 • Hjemmesygepleje Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby (VKV) i Københavns Kommune
 • Hjertemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital
 • KABS behandlingscenter for stof og alkoholmisbrug i Københavns Kommune
 • Kirurgisk sengeafsnit K1 på Bispeberg Hospital
 • Hjerne og nervesygdomme, Intensiv Behandling 6021 på Risghospitalet
 • Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling på Rigshospitalet
 • Hjemmesygeplejen i Herlev Kommune
 • Afdeling for Urinvejssygdomme på Gentofte Hospital
 • Akutmodtagelse, Kirurgisk korttidsafsnit på Herlev hospital
 • Glostrup Rygkirurgisk Operationsgang på Rigshospitalet
 • Endokrinologisk Afdeling på Hvidovre Hospital
 • Neurokirurgisk sengeafsnit 6063 på Rigshospitalet
 • Børne- og Ungemodtagelsen på Herlev Hospital
 • Ambulatorie 2 for kirugi på Bornholms Hospital
 • Dermato-Venerologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital
 • A1 døgnafsnit for debuterende psykose på Psykiatrisk Center Amager
 • Akut Neurologisk Modtagelse N10A på Bispebjerg Hospital
 • Afdeling for Bedøvelse og Operation i Center for Kræft og Organsygdomme på Rigshospitalet
 • Psykiatrisk Center Bornholm
 • Ortopædkirurisk afdeling, sengeafsnit 0661 på Nordsjællandsk Hospital
 • Akutmodtagelse, Kirurgisk Korttidsafsnit på Herlev Hospital
 • Afdeling M, afsnit KISA (kognitivt indslusnings- og stabiliseringsafsnit) på Psykiatrisk Center Sct. Hans
 • Afsnit for Akut Neurologi N0671 på Nordsjællands Hospital
 • Plejehjemmet Løjtegårdsvej, afdeling Liljen i Tårnby Kommune

Sjælland

 • Sikringsafdelingen i Psykiatrien Slagelse
 • Sengeafsnit for Lungesygdomme, Medicinsk Afdeling på Slagelse Sygehus
 • Afsnit for Lungesygdomme på Nykøbing F. Sygehus
 • Afdelingen for voksne på Epilepsihospitalet Filadelfia
 • Nældebjerg Plejecenter A-huset i Greve Kommune
 • Intensiv Afdelingen på Nykøbing F. Sygehus
 • Stevs Kommune
 • Kardiologisk Sengeafsnit B71 på Sjællands Universitetshospital i Roskilde
 • Ortopædkirurgisk Sengeafsnit H3 på Sjællands Universitetshospital i Køge
 • Ortopædkirurgisk sengeafsnit på Slagelse Sygehus
 • Lungemedicinsk afsnit på Næstved Sygehus
 • Hjemmeplejen på Elisabeth Centeret i Holbæk Kommune
 • Afsnit for mave- og tarmsygdomme på Nykøbing F. Sygehus
 • Sengeafsnit E1 på Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge
 • Onkologisk ambulatorium på Næstved Sygehus
 • Team Sygepleje Maribo i Ældre & Sundhed i Lolland Kommune
 • Kirurgisk og Gynækologisk Sengeafsnit 12-5 og 09-05 på Holbæk Sygehus
 • Hospicegården Filadelfia i Dianalund
 • Plejehjemmet Birkebo i Helsingør Kommune
 • Kirurgisk sengeafsnit A3 på Sjællands Universitetshospital i Køge
 • Urologisk afdeling 5 og 6 på Næstved Sygehus, Sjællands Universitetshospital
 • Hjemmeplejen ved Faurgården i Holbæk Kommune
 • Neurologisk sengeafsnit N61 på Sjællands Universitetshospital i Roskilde
 • Kardiologisk Sengeafsnit B71 på Sjællands Universitetshospital i Roskilde
 • Bakkehuset i ​Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri i Roskilde
 • Intensiv afsnit I12 på Anæstesiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde
 • ​Psykiatrisk Akutmodtagelse i Vordingborg

Syddanmark

 • Tistrup hjemmesygepleje i Varde Kommune
 • Børne- og Ungesygdomme på Sydvestjysk Sygehus
 • Hæmatologisk ambulatorium X4 på Odense Universitetshospital
 • Geronto/Neuropsykiatri (EGN) i Esbjerg
 • Børne- og Ungeafdelingen på Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt
 • T-team på Onkologisk Ambulatorium på Odense Universitetshospital
 • Veneklinikken på Sydvestjysk Sygehus i Brørup
 • Neurokirurgisk intensivafsnit (NIA) på Odense Universitetshospital
 • Afdelingen Midlertidige Pladser på Plejecenter Gulkrog i Vejle Kommune
 • Hjemmesygeplejen i Ringe
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium på Sygehus Sønderjylland
 • Afdelingen for hjertesygdomme og hjertemedicinsk afdeling på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
 • Endokrinologisk og nefrologisk Sengeafsnit D2, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg
 • Sygeplejeklinik Ribe Sundhedscenter i Esbjerg Kommune
 • Lungemedicinsk Sengeafsnit J1 på Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus
 • Afdelingen for Ortopædkirurgi O2 på Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
 • Geriatrisk Sengeafsnit G2 på Odense Universitetshospital 
 • Hjemmeplejen distrikt 4 og 5 i Fredericia Kommune
 • Dagkirurgisk Afdeling på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg 
 • Anæstesiologisk og Intensivafdeling på Odense Universitetshospital
 • Hjemmeplejen i Ærø Kommune
 • Afdeling D i Psykiatrien i Esbjerg
 • Intensivafdelingen på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg 
 • Afdeling for Ældresygdomme på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
 • Hospice Sønderjylland i Haderslev
 • Hjerne- og Nervesygdomme på Sygehus Lillebælt i Kolding
 • Reumatologisk, endokrinologisk og gastroenterologisk sengeafsnit (MCS) på Odense Universitetshospital
 • Kirurgisk Afdeling A1 på Odense Universitetshospital
 • Dagkirurgisk Center Svendborg på Odense Universitetshospital
 • Kvindesygdomme ambulatorium på Sygehus Lillebælt i Kolding
 • Endokrinologisk ambulatorium på Odense Universitetshospital
 • Neurologisk afdeling, Sengeafsnit på NR på Odense Universitetshospital,
 • Døgnafsnit P6 på Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Midtjylland

 • Hjerteafsnittet på Regionshospitalet i Viborg
 • Blodsygdomme sengeafsnit på Århus Universitetshospital
 • Hjerte sengeafsnit på Regionshospitalet Herning
 • Rehabiliteringscenter Herning
 • Akutmodtagelsen på Regionshospitalet i Randers
 • Rusmiddelcenteret Heroinklinikken i Aarhus Kommune
 • Botilbuddet H. C. Branners Vej i Silkeborg Kommune
 • Plejecenter Ceres Centret i Horsens Kommune
 • Medicinsk afsnit på M1 på Regionshospitalet Holstebro
 • Dialyseafsnittet på Regionshospitalet Holstebro
 • Plejecenter Egebakken i Horsens Kommune
 • Anker Fjord Hospice i Hvide Sande
 • Geriatrisk Afsnit på Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Herning
 • Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Herning
 • Afdeling for Hjerne- og Rygkirurgi på Aarhus Universitetshospital
 • Afsnit for Operation og Intensiv på Regionshospitalet i Viborg
 • Karkirurgisk Afsnit på Regionshospitalet i Viborg
 • Videbæk Hjemmepleje i Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Endoskopien på Regionshospitalet i Horsens
 • Rehabiliteringsafsnittet på Aarhus Universitetshospital

Nordjylland

 • Botilbuddet Enghuset i Gistrup
 • Neurologisk sengeafsnit 106 på Aalborg Universitetshospital
 • Åbent psykiatrisk sengeafsnit S2 hos Psykiatrisk i Aalborg
 • Sengeafsnit 205a, medicinske mave- tarmsygdomme på Regionshospital Nordjylland i Hjørring
 • Infektionsmedicinsk sengeafsnit 7Ø på Aalborg Universitetshospital
 • Hæmatologisk sengeafsnit 7V på Aalborg Universitetshospital
 • Kirurgisk sengeafsnit 108 på Hjørring Sygehus
 • Neonatalafsnit 12-13 på Aalborg Universitetshospital
 • Dialyseafsnittet på Regionshospitalet i Hjørring
 • Afdeling for kvindesygdomme, graviditet og fødsel, 504 i Hjørring, Regionshospital Nordjylland
 • Ortopædkirurgisk operationsafsnit i Farsø,  Aalborg Universitetshospital
 • Sengeafsnit for ortopædkirurgi, Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn