Tænk, hvis DA bare en enkelt gang ville bakke op

DEBAT: For sygeplejerskerne er lønefterslæbet blevet så iøjnefaldende uacceptabelt under coronakrisen, at flere overvejer at forlade deres fag, skriver Grete Christensen i Berlingske Tidende.

Oprettet: 17.10.2020
Af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd

Det var stram kost at læse Berlingske Tidende d. 13. oktober: ”Arbejdsgivere advarer mod højere løn til sygeplejersker”. Ikke blot for landets godt 77.000 sygeplejersker – men for alle, der ønsker et stærkt dansk sundhedsvæsen, der kan holde til at bære en sundhedskrise som coronaepidemien.

Dansk Arbejdsgiverforening advarer i artiklen ”mod, at sympatien slår igennem i urealistiske lønstigninger og højere løn til særlige offentlige grupper, sådan som flere faglige organisationer og politikere i Folketinget har foreslået (..)”

DA burde vide bedre og blande sig udenom de kommende overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte. I stedet ville det klæde Dansk Arbejdsgiverforening at anerkende de offentligt ansatte, der siden foråret har stået - og stadig står - klar til at hjælpe alle i samfundet, som rammes af Covid-19. Uden deres indsats, ville coronakrisen have skabt ufatteligt meget mere ødelæggelse for erhvervslivet og beskæftigelsen i Danmark, end det allerede er tilfældet.

Når det er sagt, ville det glæde mig, hvis DA har ret – og at sygeplejerskerne omsider er blevet set og hørt. For alle ved, at der bagved de aktuelle argumenter for lønstigninger til sygeplejersker også ligger et mangeårigt lønefterslæb, som har plaget sygeplejerskefaget og flere andre offentlige velfærdsfag. Hvis vi ikke får gjort op med det problem, risikerer vi at svække det danske sundhedsvæsen, der mere end nogensinde mangler personale for at holde hånden under alle.

For sygeplejerskerne er lønefterslæbet nemlig blevet så iøjnefaldende uacceptabelt under coronakrisen, at flere overvejer at forlade deres fag. Det kan man forvisse sig om ved at følge facebookgruppen ”Sygeplejersker er mere værd”, som tæller mere end 16.000 medlemmer.

Derfor ville det være en gave for sundhedsvæsenet og samfundet, hvis sundhedskrisen har åbnet omverdenens øjne for denne åbenlyse forskelsbehandling mellem offentlige faggrupper.

I Dansk Sygeplejeråd ved vi godt, at der er noget, der hedder reguleringsordningen, der giver parallelitet i lønudviklingen mellem den offentlige og private sektor. Den betyder, at hvis lønudviklingen stiger mere i den offentlige end i den private sektor, så får de offentligt ansatte en lønnedgang, der svarer til 80 pct. af forskellen. Men lad os nu ikke tilføje flere spændetrøjer til sygeplejerskernes muligheder for lønstigninger end overenskomstsystemet allerede indeholder.

Der er mange fordele i det offentlige overenskomstsystem, men det er ikke muligt at løse hele lønefterslæbet for sygeplejersker og andre velfærdsgrupper alene ad den vej. Derfor håber vi, at ikke bare de offentlige arbejdsgivere men også politikerne har fulgt med under coronakrisen og forstår, hvorfor det er afgørende at styrke sundhedspersonalet for at sikre et højt kvalitetsniveau af sundhedsydelserne. Ellers kan de bare ringe til mig.

Derfor vil det også være rimeligt at anerkende, at nogle offentligt ansatte fortjener højere løn. Hvor ville det være smukt, hvis DA ville bakke op om en mere håndgribelig gestus til sygeplejerskerne og for en gangs skyld pakke kunstige modsætninger mellem offentlig og privat løndannelse væk.