Tag ansvar for den akutte situation

Nu har Holbæk Sygehus modtaget endnu et alvorligt påbud. Arbejdspres og overbelægning medfører øget risiko for patienternes sikkerhed. » Hvornår vil ledelsen tage det nødvendige ansvar? « spørger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, i Synspunkt, Sjællandske Medier.

Oprettet: 02.05.2018

Synspunkt af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, bragt i Sjællandske Medier den 30. april 2018.

"Vi ved, at det gode psykiske arbejdsmiljø fremmer glæden ved at arbejde. Samtidig har det en positiv effekt på, hvor godt sygeplejersker og læger løser deres opgaver og på patientsikkerheden.

Men det gode psykiske arbejdsmiljø er desværre ikke at finde flere steder på hospitalerne i Region Sjælland.

Særligt grel har situationen været på Holbæk Sygehus i det seneste halvandet år, men også hospitalerne i Slagelse og Nykøbing Falster har været hårdt ramt.

I april har to afgørelser om forholdene på Holbæk Sygehus fra offentlige kontrolmyndigheder endelig konkluderet, at sådan må situationen ikke være. Først kom et alvorligt påbud fra Arbejdstilsynet og derefter et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som konkluderede, at der samlet set er ' problemer af større betydning for patientsikkerheden' på Holbæk Sygehus.

Jeg ved, at sygeplejerskerne på Holbæk Sygehus gennem meget lang tid har gjort, hvad de kunne for at få umulige ender til at hænge sammen. På sygeplejerskernes vegne var vi derfor godt tilfredse med de to klare påbud og udtalelsen fra enhedschef Anette Lykke Petri om, at det er noget af det mest alvorlige, de har set i forbindelse med tilsyn på sygehuse. Vi tænkte, at ledelsen på Holbæk Sygehus da ikke længere kunne undlade at reagere og finde en løsning på det kaos, som har tvunget personalet i knæ og bragt patienternes sikkerhed i fare.

Derfor er det uforståeligt, at ledelsen, trods kritik og påbud, ikke straks kommer med en klar udmelding om, hvordan problemerne kan løses. Når hospitalets ledelse nærmest flygter fra sit ansvar og at man efter et alvorligt strakspåbud vælger at feje det ind under gulvtæppet og kalde det en midlertidig "serviceforringelse" , ja så bliver det urimelige pres på sygeplejerskerne og de andre dedikerede sundhedsansatte fuldstændig negligeret. De fortjener i stedet en stor og uforbeholden undskyldning.

Regionsrådsformanden i Region Sjælland, Heino Knudsen (S), har indrømmet, at situationen er ekstrem.

Og han er klar over, at personalet skal aflastes.

Men de planer om at rette op på arbejdsmiljø og rekruttering har for lange udsigter.

Der skal langt mere til end de lovede millioner og projekter, der, på baggrund af vores bekymringshenvendelse og dernæst påbuddene, er blevet sat i værk. Vi vil se handling nu - og ikke senere.

Særligt, hvis hospitalets ledelse fortsætter med sin ansvarsforflygtigende stil.

Vi efterlyser altså, at den øverste ledelse -også den politiske ledelse -samvittighedsfuldt tager sin del af ansvaret. Sygeplejersker i direkte kontakt med patienterne har skullet stå på mål for ledelsens forskellige forsøg på feberredninger, og vi må derfor nu forvente, at der sættes anderledes ind med nye løsninger. Løsninger, der viser respekt for de sygeplejersker, som med eget helbred som indsats har kæmpet en kamp, der var umulig at vinde.

Og så er det også nødvendigt, at vi får skarpere lovgivning. En lovgivning, hvor det tydeligt fremgår, at ledelsen kan stilles direkte til ansvar, når dens beslutninger betyder, at vi som sygeplejersker ikke kan leve op til de krav, der følger med vores autorisation. For sygeplejerskerne skal ikke tage ansvaret, fordi ledelsen ikke magter det. Det er situationen i Holbæk et tydeligt eksempel på."

Læs også: