Tallene giver god grund til jammer

Jørgen Grønnegaard Christensen glemmer at tage højde for, at aktivitetspresset er steget langt mere end de ekstra midler, sundhedsvæsenet har fået tilført, når han beskylder de sundhedsfaglige organisationer for at jamre, påpeger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, blandt andet i debatindlæg i Weekendavisen 23. september.

Oprettet: 27.09.2016

Debatindlæg i Weekendavisen, fredag 23. september2016, af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd:

Sundhedssektor. Aktivitetspresset har oversteget de ekstra tilførte midler til hospitalerne. Den årlige vækst i aktiviteten på de somatiske hospitaler har været knap fire procent siden 2002.

Jørgen Grønnegaard Christensen tegner i en kommentar i Weekendavisen den 2. september et billede af, at sygehusene slet ikke er så trængte af besparelser, som sundhedsfaglige organisationer giver indtryk af. Der er »ikke noget at jamre over«, da der er ansat 18 procent flere læger og sygeplejersker i perioden 1990-2006, og sektoren har gradvist fået tilført flere penge ved de årlige økonomiaftaler mellem regioner og stat.

Artiklen får ikke med, at aktivitetspresset langt har oversteget de ekstra tilførte midler. Den årlige vækst i aktiviteten på de somatiske hospitaler har været knap fire procent siden 2002. Det giver en samlet aktivitetsudvikling på over 50 procent i perioden 2002-2014.

Debatindlægget fortsætter - læs det hele her:

Tallene giver god grund til jammer

Læs også: