Tegn hos babyer kan forudsige risiko for mental sygdom

Sundhedsplejersker kan, allerede når barnet er 8-10 måneder, se tegn på, om det senere i barndommen har risiko for at få en psykisk eller udviklingsmæssig lidelse. Det viser en ny rapport.

Oprettet: 07.01.2020
Kristine Jul Andersen og Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Længerevarende gråd, problemer med at spise, dårlig kontakt og samspil med mor og far. Det er nogle af de observationer, sundhedsplejersker gør sig, og som allerede når et barn er 8-10 måneder kan vise, om barnet er i risiko for at blive mentalt syg senere i sin barndom.

Det er konklusionen i en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Den bygger på en undersøgelse af børns mentale helbred og sundhed i Region Hovedstaden foretaget på børn mellem nul og otte år i årene fra 2002 til 2017. Her indgår data fra godt 47.000 børn.

Her fremgår det f.eks., at blandt de børn, hvor sundhedsplejersken havde lavet en bemærkning om problemer med forældre-barn-kontakt og samspil, blev 10,6 pct. diagnosticeret med mindst en psykiatrisk diagnose inden otteårsalderen. For børn uden bemærkninger var der halvt så mange: 5,3 pct.

Det er altså ikke alle børn, som har problemer med kontakt, søvn, spisning osv. der senere får en diagnose. Men der er en klar sammenhæng.

Brug sundhedsplejerskerne mere – og brug data

Ifølge Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, er rapporten endnu et argument for at bruge sundhedsplejerskerne mere i forebyggelsesarbejdet:

”Vi ved, at sundhedsplejerskerne er gode til at opspore de børn, som kan have brug for ekstra støtte, og de kan være med til at klæde forældrene på, så mentalt sårbare børn har de bedste muligheder for at udvikle sig. Derfor er det også helt oplagt at bruge sundhedsplejerskerne endnu mere, når vi skal forebygge psykisk mistrivsel hos børn og unge.”

Samtidig er det vigtigt at blive bedre til at bruge data i arbejdet, mener Grete Christensen:

”Som det også fremgår af rapporten, bliver der opsamlet en masse data, som det er vigtigt at bruge og blive klogere af. Derfor er det også vores anbefaling, at databasen Børns Sundhed, som bygger på data fra sundhedsplejerskernes journaler, bliver gjort landsdækkende.”   

Ny metode til at opspore mentalt sårbare børn

Janni Ammitzbøll er sundhedsplejerske og ph.d. og medforfatter på rapporten fra SIF. Hun har kendt til undersøgelsens resultater i længere tid. På baggrund af viden herfra og fra andre undersøgelser har hun udviklet undersøgelsesmetoden PUF (Psykisk Udvikling og Funktion). Den kan sundhedsplejersker bruge i hverdagen til at opspore mentalt sårbare børn i 8-10 måneders-alderen og derved sætte ind med en tidlig forebyggende indsats.

”Sundhedsplejersken kan vejlede og uddanne forældrene – og om muligt pædagogerne i barnets dagtilbud – i hvordan de bedst støtter barnets udvikling og derved forebygge udvikling af mentale helbredsproblemer, som ellers ville vise sig senere i barndommen,” fortalte Janni Ammitzbøll til Fag & Forskning i maj 2019 i en omtale af PUF-metoden.

PUF-metoden blev i januar 2019 implementeret blandt sundhedsplejerskerne i 17 kommuner. Rapporten fra Statens Institut for Folkesundhed anbefaler, at metoden bliver udbredt til hele landet.

Læs også: