Tidlig pension til de ældste sygeplejersker

Positivt, at de ældste sygeplejerjersker kan gå lidt før på pension. Men Dansk Sygeplejeråd sender en opfordring til politikerne om at sætte grænsen på minimum 42 års virke ned. "Det er lang tid i velfærdssamfundets tjeneste", siger DSR-formand, Grete Christensen.

Oprettet: 18.08.2020
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk
Sygehus, sygeplejersker taler med patient
Foto: Lena Rønsholdt

Sygeplejersker såvel som alle andre danskere, der har været mere end 42 år på arbejdsmarkedet kan gå tidligere på pension og få 13.550 kroner om måneden før skat, hvis de vil.

Det er den rettighed, regeringen ønsker at give danskere, der har haft et langt arbejdsliv, men stadig er for unge til at gå på folkepension. Og den skal gælde fra 2022.

Regeringen fremlagde sit udspil til ”Tidlig pension” på et pressemøde tirsdag d. 18. august, og her uddybede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, hvilke grupper, hvor flest vil få glæde af forslaget:

”Helt generelt ligger A-kasser af håndværkere og arbejdsmænd og kontor- og butiksansatte og social- og sundhedshjælpere- og assistenter i den høje ende. Og det gælder faktisk også i de første år af ordningen for sygeplejersker.”

Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen siger om udspillet:

"Det er glædeligt, at der også er plads til nogle af vores medlemmer i regeringens udspil til tidlig pension. Det er store forventninger blandt sygeplejerskerne, fordi det hele tiden har lydt, at man ville tilgodese det hårde arbejde, som man godt er klar over, at sygeplejerskerne leverer."
 

Mindst 42 år på arbejdsmarkedet er lang tid

Hovedpunkterne i den nye rettighed går på, at hvis du som 61-årig har været på arbejdsmarkedet i henholdsvis 42, 43 og 44 år, har du ret til at gå på pension et, to og tre år før folkepensionsalderen.

I de 42-44 år på arbejdsmarkedet er også medregnet perioder som deltidsansat på minimum 18 timer om ugen, barselsorlov, dagpengeperioder, sygedagpengeperiode, flexjob og lønnet praktik.

Det betyder, at dem, der er gået direkte fra folkeskolen og ind i elevuddannelsen og har taget uddannelsen derfra, de vil kunne leve op til disse kriterier:

”Det er de ældste af vores medlemmer, der har muligheden for tidlig tilbagetrækning, og det er virkelig glædeligt. Men jeg håber politikerne i forhandlingerne vil se på, om man virkelig skal have arbejdet 42 år for at komme i betragtning. Det er mange år på arbejdsmarkedet, og vi har mange medlemmer, som samfundet har trukket hårdt på i alle velfærdsopgaverne, så det måtte gerne være færre år,” siger Grete Christensen.

Samtidig peger hun på, at de seniorer, som fx har taget en ungdomsuddannelse først, selvom det ikke var noget krav dengang, de vil stå i en anden situation i forhold til regeringens udspil.
 

Opfordring til politikerne

Grete Christensen peger derfor på, at regeringen på dagens pressemøde har lovet at evaluere ordningen – og det vil Dansk Sygeplejeråd holde regeringen op på:

”Mange andre, yngre medlemmer, kan ikke komme i betragtning, fordi det i dag er en professionsbacheloruddannelse. Jeg håber derfor, at regeringen følger op, som de sagde på pressemødet, for der er brug for, at man undervejs evaluerer ordningen og at der vil blive kigget på, hvordan vi kan imødekomme dem, der er kommet ind på en professionsbachelor siden 1990.”