Til OK-21 i samlet flok

Det bliver et samlet Forhandlingsfællesskab, der går til overenskomstforhandlinger i 2021.

Oprettet: 18.06.2020
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Efter længere tids diskussioner i Forhandlingsfællesskabet, som Dansk Sygeplejeråd er en del af, er der opnået enighed om at gennemføre overenskomstforhandlinger i 2021.

Diskussionerne har været affødt af den usikkerhed, som coronakrisen har givet til forventningerne til den økonomiske udvikling. Derfor har Forhandlingsfællesskabet afdækket fordele og ulemper ved at gennemføre en traditionel OK-21 og ved at udskyde forhandlingerne et år.

Forhandlingsfællesskabet har i dag besluttet at se frem til OK-21 i samlet flok.

”Det er godt, at vi går samlet til OK-21. For os har det været vigtigt at fastholde fællesskabet med de andre organisationer, samtidig med at vi har lyttet til vores medlemmer. De har meldt klart ud, at de ønsker, at OK-21 gennemføres, og det gør vi nu sammen med Forhandlingsfællesskabet, siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.
 

Økonomiske udsigter gør indtryk

Hun pointerer, at den nye økonomiske situation efter corona, som mange mærker konsekvensen af, gør indtryk:

”De aktuelle økonomiske udsigter stiller store krav til os alle, for vi ved jo ligeså godt som alle andre, at det økonomisk kan blive svært. Jeg kan godt følge bekymringen, og jeg lytter. Samtidig lytter jeg til og forstår også vores medlemmers ønsker om en bedre løn.
 

Et bedre sundhedsvæsen

Derfor går Dansk Sygeplejeråd til OK-21 med et mål om at skaffe bedre løn til sygeplejersker og kollegerne i Sundhedskartellet for at sikre et stærkere og bedre sundhedsvæsen i fremtiden, fortæller Grete Christensen:

”Coronakrisen har gjort det tydeligt, hvor sårbart vores sundhedsvæsen er efter flere års nedskæringer og personalemangel. Ingen er vist i tvivl om, at det er den menneskelige faktor, som har båret sundhedsvæsenet igennem coronakrisen. Hvis vi skal lykkes med at forbedre sundhedsvæsenet i de kommende år, er vi derfor nødt til at gøre noget ved lønnen.”

Hun henviser til, at der både er brug for at fastholde nuværende medarbejdere, tiltrække nyuddannede – og forhåbentlig lokke nogle af dem tilbage, som hvert år forlader sygeplejefaget:

”Der er allerede taget initiativer til at finde flere kolleger, som kan lempe arbejdspresset, fx med regeringens indsats for at ansætte 1000 flere sygeplejersker. Men vi er også nødt til at gøre noget ved lønnen”, siger Grete Christensen.