Træk lovforslag om socialpsykiatriske afdelinger tilbage

Dansk Sygeplejeråd sætter endnu engang foden i overfor socialpsykiatriske afdelinger for svært psykisk syge og udadreagerende patienter

Oprettet: 24.02.2017
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Drop lovforslaget om særlige afdelinger for udadreagerende psykiatriske patienter. Sådan lyder meldingen igen fra Dansk Sygeplejeråd i et nyt høringssvar til lovforslaget om socialpsykiatriske afdelinger. Der er brug for nye politiske drøftelser og at patienter, pårørende og personaleorganisationer bliver inddraget i, hvordan vold på botilbud kan forebygges gennem et løft af den samlede behandlings- og socialpsykiatri. 

”Regeringen har rettet op på de mest groteske overtrædelser af frihedsrettigheder i lovforslaget, men der er stadig tale om nye vidtgående muligheder for tvangsbehandling og tvungen misbrugsbehandling.  Det er et fundamentalt skred væk fra de værdier, der gerne skulle kendetegne et velfærdssamfunds udstrakte hånd til psykisk sårbare mennesker,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

Idéen om at oprette de nye afdelinger er blevet udsat for massiv kritik fra Dansk Sygeplejeråd, Socialpædagogerne, Lægeforeningen, Dansk Psykiatrisk Selskab, Bedre Psykiatri og Danske Patienter.

I sidste uge sendte sundhedsministeren en ny version af lovforslaget i høring. Men det nye forslag rummer stadig en række problematiske elementer:

  • En række nye vidtgående muligheder for anvendelse af tvang overfor en for bredt defineret målgruppe. De facto tvungen misbrugsbehandling
  • Potentiel tilsidesættelse af den lægefaglige vurdering i forbindelse med visitation.
  • Sundhedsretslige, faglige og etiske udfordringer i måden lovforslaget betragter frivillig indlæggelse.
  • Manglende krav om sammensætningen af kompetencer på de nye afdelinger

Dansk Sygeplejeråd vurderer fortsat, at lovforslaget vil være medvirkende til forringelser af borgernes retsstilling og er i strid med de internationale konventioner på området.

Læs 2. høringssvar vedr. lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. 

Læs responsum om tvang i nye socialpsykiatriske afdelinger