Trængt sygehus i Holbæk får 11 millioner

På et ekstraordinært møde i Region Sjællands Forretningsudvalg var der enighed om at komme de pressede sygeplejersker og læger på Holbæk Sygehus til hjælp.

Oprettet: 05.02.2018
Michael Bech, mib@dsr.dk
Foto: Lena Rønsholdt

I halvandet år har læger og sygeplejersker forsøgt at råbe ledelsen på Holbæk Sygehus og politikere i regionen op om umulige arbejdsforhold og risiko for, at patienter vil komme i klemme.

Og nu reagerer Region Sjælland på den ekstraordinære situation på den medicinske afdeling på sygehuset, hvor patienter må ligge i senge på gangene. Samtidig er der for få læger og sygeplejersker til at få behandlinger og omsorg til at fungere på bedste vis.

Læs også: Sygeplejersker er ekstraordinært presset i Holbæk

På et møde mandag i Region Sjællands Forretningsudvalg blev 15 politikere enige om at bevilge 10,8 millioner kroner til at afhjælpe situationen på sygehuset. Regionsrådet skal nu bestemme, om den kan godtage beslutningen.

Næste møde i regionsrådet er først sat til 5. marts, men kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Kreds Sjælland, Helle Dirksen, går stærkt ud fra, at der bliver indkaldt til ekstraordinært møde for at få sat en nødvendig proces i gang.

"Bruges til at slukke en enkelt ildebrand"

”Vi er som udgangspunkt glade for, at der bliver taget hånd om den øjeblikkelige ulykkelige situation på Holbæk Sygehus. Det er på høje tid, at der skrides ind over for den ekstreme situation på hospitalet,” siger Helle Dirksen.

De 10,8 millioner kroner kommer fra en pulje på 22 millioner, der egentlig er afsat til at styrke kapaciteten i hele Region Sjælland i 2018.

”Det er selvfølgelig ikke optimalt, at halvdelen af regionens midler til styrkelse af det medicinske område bruges til at slukke en enkelt ildebrand. Men Holbæk Sygehus var ved at udvikle sig til en faretruende situation, hvor patienternes sikkerhed var på spil, mens personalet var ved at bukke helt under,” siger Helle Dirksen.

Svært at rekruttere nyt personale

Pengene skal ifølge den plan, man har vedtaget i forretningsudvalget, bruges på ekstra sengepladser. De fordeler sig med seks pladser på ortopædkirurgisk afdeling, to ekstra pladser på akutafdelingen og fire såkaldte natsenge for medicinske patienter fra klokken 16 og til næste morgen. Og udover de nye sengepladser vil der blive tale om at ansætte ekstra læger og sygeplejersker.

Spørgsmålet er dog, om der kan skaffes personale med kort varsel på Sjælland, hvor der er store problemer med rekruttering af sundhedspersonale. På samme måde er det afgørende, at man er i stand til at fastholde personale, mener Helle Dirksen.

”En ting er, at der tilføres penge til at slukke ildebranden. Men der er i høj grad brug for en periode med ro på for Holbæk Sygehus. Der burde lukkes ned for indtag af nye patienter i en periode. Personale og hospital skal organiseres på en måde, der kan klare den store mængde patienter, som ikke bliver mindre de kommende år,” siger Helle Dirksen.

Repræsentanter fra Kreds Sjælland skal mødes med sygehusledelsen fredag for at drøfte fremadrettede tiltag på Holbæk Sygehus.

Læs andre artikler relateret til emnet