Tre sygeplejerskearbejdspladser er nominerede til Arbejdsmiljøpriserne

Hele tre arbejdspladser for sygeplejersker er nominerede til Arbejdsmiljørådets årlige priser for godt arbejdsmiljø. To afdelinger på Sygehus Sønderjylland og Københavns Kommune er blandt de i alt 12 nominerede.

Oprettet: 10.03.2020
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
I 2019 var Fødeafdelingen på Hvidovre Hospital én af vinderne af Arbejdsmiljøprisen.

Fælles Akut Modtagelsen og Medicinske Sygdomme M 14 på Sygehus Sønderjylland er nominerede til Arbejdsmiljørådets årlige priser i kategorierne ”unge og nyansattes arbejdsmiljø” og ”psykisk arbejdsmiljø”. Derudover er en indsats i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune nomineret til en pris i kategorien ”muskel- og skelet”.

To måneders introduktion til nyansatte

Fælles Akutmodtagelsen på Sygehus Sønderjylland er nomineret i kategorien ”Unge og nyansattes arbejdsmiljø”. Akutmodtagelsen fik et påbud af Arbejdstilsynet i 2017 for ”højt arbejdstempo og tidspres”, og det skulle der gøres noget ved. Det har ført til en indsats for nyansatte.

Ifølge afdelingssygeplejerske på akutmodtagelsen, Anne-Mette Munk Hørning, var påbuddet med til at gøre det synligt for direktion og region, at afdelingen var presset, og derfor fik de midler til at lave en bedre introduktion for nyansatte.

De nyansatte fik tidligere tre ugers introduktion. Nu er introduktionen forlænget til to måneder, hvor de nyansatte er uden for normeringen og f.eks. bliver tilbudt simulationsseancer og træning efter ABCDE-princippet og med forskellige praktiske øvelser. De mange tiltag har forbedret trivslen.

”Vi kan se resultater, for det er blevet nemmere at rekruttere. Vi får nu mange ansøgninger - også uopfordrede, og fra folk, som gerne vil tilbage til afdelingen. Vi kan også se, at der er færre, som siger op,” siger Anne-Mette Munk Hørning.

Har forebygget vold og trusler

En anden afdeling på Sygehus Sønderjylland, afsnit for diabetes-, hormon- og nyresygdomme, M14, har implementeret et redskab fra psykiatrien til at vurdere patienters trusselsniveau, Brøset Violence Checklist, BVC-score. Indsatsen har betydet, at det er lykkedes at forebygge vold og trusler mere effektivt og få sygefraværet ned. M14 er nomineret til Arbejdsmiljøprisen i kategorien ”Psykisk arbejdsmiljø”. Med til historien hører, at M14 tidligere havde fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet på grund af risikoen for at blive udsat for vold og trusler fra patienterne.

Træning i arbejdstiden forebygger skader

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune er nomineret til en pris i kategorien ”muskel og skelet” for at indføre træning i arbejdstiden på 42 plejecentre og fem hjemmeplejeenheder. 35 minutter om ugen er medarbejderne i ældreplejen, inklusive sygeplejersker, til styrketræning i hold for at ruste dem til de fysiske krav i arbejdet og forebygge nedslidning.

”Det er en prioriteret indsats fra ledelsens side, men arbejdspladserne bestemmer selv, hvordan de vil træne,” fortæller fysioterapeut og projektleder Vibeke Andersen fra Arbejdsmiljø København.

Styrketræningen foregår typisk med elastikker, hvor man bruger egen vægt.

”Vi har valgt styrketræning, fordi der er evidens for, at det virker til at opbygge styrke og mindske smerter i bevægeapparatet,” siger Vibeke Andersen.

Der er uddannet træningstovholdere, som står for at sammensætte programmer, og tovholderne kan få hjælp af kommunens fysioterapeuter til at graduere øvelser til ansatte med særlige behov.

Se de 12 nominerede arbejdspladser her

Vinderne inden for fire kategorier kåres den 21. april. Læs mere om uddelingen af Arbejdsmiljøpriserne her.

Læs mere om sygeplejerskers arbejdsmiljø